Zoeken

Arnhem Positieve Gezondheid

Uitgelicht: Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken (AFA)

Vanuit het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de huisartsenzorg in achterstandswijken in Arnhem en omstreken. De vernieuwde website…

Arnhem

Intentieverklaring Kansrijke Start Arnhem ondertekend

…Gemeente Arnhem, VSV Kracht Arnhem, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), Onze Huisartsen, Ziekenhuis Rijnstate, Sociale Wijkteams Arnhem, AM Supportteam, IrisZorg, St. Jam, Entrea Lindenhout, MEE Gelderse Poort, Pro Persona Connect…

Arnhem GGZ

Subsidie voor centraal toeleidingspunt GGZ in Arnhem en Nijmegen

…vertegenwoordiging vanuit het sociaal domein, de verzekeraars, huisartsen, ervaringsdeskundigen en ggz-instellingen vanuit Arnhem en Nijmegen. Waaronder ook een cliëntenpanel met de vertegenwoordiging van 14 deelnemers uit Arnhem en Nijmegen. Inmiddels…

Arnhem Positieve Gezondheid

Nieuwe website met overzichtelijk aanbod Gecombineerde leefstijlinterventies regio Arnhem

Vind overzichtelijk het GLI aanbod van regio Arnhem op de nieuwe website: www.gliregioarnhem.nl Sinds 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoedt vanuit de basisverzekering. Een GLI richt zich op gedragsverandering…

Arnhem GGZ

Verwijsafspraken GGZ in Arnhem

Het samenwerkingsverband RTWA (Regionale Taskforce Wachttijden Arnhem) heeft als doel de wachttijden in de GGZ te verkorten. Een van de activiteiten om dit te bereiken zijn de geactualiseerde verwijsafspraken GGZ….

Arnhem GGZ

Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen

In de regio Arnhem en Nijmegen hebben ze al jaren te maken met wachtlijsten binnen de ggz. Inwoners krijgen geen hulp op het moment dat ze de hulp het meest…

Arnhem Geboortezorg

54 partijen in regio Arnhem tekenen samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger

…(on)mogelijkheden. NNZ regio Arnhem In de afgelopen periode is er een mooi samenwerkingsnetwerk voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) in de regio Arnhem opgezet, dat op dit moment nog…

Arnhem ALK/SOLK

Factsheet over onderzoek SOLK/ALK in de regio Arnhem verschenen

…samen met betrokken professionals de mogelijkheden om de zorg voor SOLK-patiënten in de regio Arnhem te verbeteren en is procesbegeleider bij de doorontwikkeling van het Netwerk Psychosomatiek Arnhem. Vanuit deze…

Arnhem Paramedie ALK/SOLK GGZ

Netwerk Psychosomatiek Arnhem: verbindt en verbreed.

Wie ben je? Ik ben Ingrid Joosten, psychosomatisch fysiotherapeut en lichaamsgericht trauma therapeut. Ik heb een eigen praktijk genaamd Psychosomatiek Arnhem. Ik behandel mensen die – al meerdere behandelingen hebben…