54 partijen in regio Arnhem tekenen samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger

11 april 2022 2 min leestijd
  • Intro

Netwerk Nu Niet Zwanger regio Arnhem heeft de samenwerking bekrachtigd. 54 partijen hebben het convenant getekend. Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Foto: Henk Bril (directeur VGGM/GGD Gelderland Midden) tekent het samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger

Programma Nu Niet Zwanger: open en eerlijk gesprek

Het landelijke Programma NNZ ondersteunt mensen in kwetsbare omstandigheden een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Door actieve begeleiding te bieden, beginnend bij een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Hierbij wordt vanuit hun leefwereld stilgestaan bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden.

NNZ regio Arnhem

In de afgelopen periode is er een mooi samenwerkingsnetwerk voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) in de regio Arnhem opgezet, dat op dit moment nog steeds uitgebreid en verstevigd wordt. De ketenpartners binnen deze samenwerking zijn: zorg- en hulpverlenersorganisaties, het somatisch netwerk (netwerk rondom anticonceptie), gemeenten en VGGM/GGD Gelderland-Midden.

Doel van het convenant

Door deze ondertekening is de samenwerking bekrachtigd en geborgd op zowel uitvoerend, management- en directievlak. Er wordt gestreefd naar structurele inbedding van de NNZ-werkwijze. Dit met als doel het voorkomen van onbedoelde zwangerschap door het aangaan van gesprekken over kinderwens zodat een bewuste keuze hierin gemaakt kan worden.

Rol van Proscoop binnen Nu Niet Zwanger

Proscoop-adviseur Annelies Diependaal van Zeeland is in opdracht van de deelnemende gemeenten projectleider van het programma in de regio Arnhem (gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar). Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van NNZ binnen uw organisatie? Stel uw vraag aan Annelies.

Nu Niet Zwanger is als interventie officieel erkend met ‘goed onderbouwd’ en is opgenomen in de databank ‘Gezond Leven’ van het RIVM

Meer post

Flevoland Geboortezorg

Inspiratiemiddag Kansrijke Start Flevoland Gezond & Wel: Samenwerking en Inspiratie

Op 7 maart organiseerde Flevoland Gezond & Wel een inspiratiemiddag rond het programma Kansrijke Start. Het doel? Elkaar inspireren en…

Drenthe Geboortezorg

Volop inspiratie en ontmoetingen tijdens het Geboortezorg Symposium in Drenthe

Op 15 maart 2024 was het Geboortezorg Symposium Noord-Nederland in Fluitenberg (Dr.). Ruim 90 zorgprofessionals uit de geboortezorgketen kwamen samen…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…