Inspiratiemiddag Kansrijke Start Flevoland Gezond & Wel: Samenwerking en Inspiratie

20 maart 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Sprekers aan het woord
  • Conclusie en vervolgstappen
  • Meer weten?

Op 7 maart organiseerde Flevoland Gezond & Wel een inspiratiemiddag rond het programma Kansrijke Start. Het doel? Elkaar inspireren en het verkennen van de mogelijkheden van regionale samenwerking. Aanwezigen tijdens de inspiratiemiddag waren onder andere vertegenwoordigers uit de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg in Flevoland, GGD Flevoland, Zilveren Kruis, Pharos en Friese Preventieaanpak. De bijeenkomst werd mede georganiseerd door ROS’en Elaa & Proscoop. 

Sprekers aan het woord

Tijdens de inspiratiemiddag brachten diverse sprekers hun perspectieven naar voren. Jenny Bosman van Pharos benadrukte het belang van lokale coalities en regionale samenwerking. Ze presenteerde verschillende varianten van samenwerking op regionaal niveau, variërend van kennisuitwisseling tot gezamenlijke financiering.

Annemijn Visscher en Marjolein Poels van GGD Flevoland deelden regionale inzichten, waarbij ze vertelden over hun ervaring met de implementatie van Nu Niet Zwanger en de onderzoeken en uitwerkingen binnen de kenniswerkplaats jeugd. Ook benadrukten het belang van het richten op de juiste doelgroep en het voortbouwen op bestaande structuren.

Thea Westerink van de Friese Preventieaanpak deelde haar ervaringen met een brede regionale preventie coalitie in Friesland, gericht op gezondheid en welzijn voor iedereen. Ze adviseerde Flevoland om onderscheid te maken tussen regionale en subregionale samenwerking.

Het panel, bestaande uit 4 sprekers uit medisch- en sociaal domein, gemeente en zorgverzekeraar, reflecteerde tot slot op de gepresenteerde informatie en besprak mogelijkheden tot verbetering.

Conclusie en vervolgstappen

De conclusies van de middag zijn helder: In Flevoland is al veel activiteit rond Kansrijke Start. Regionale samenwerking kan meerwaarde hebben, mits het lokale resultaten oplevert. Succesvolle samenwerking vereist bestuurlijk mandaat, draagvlak vanuit het veld, en een aanjager. De vorm van samenwerking kan variëren en kan subregionaal plaatsvinden, afhankelijk van de behoeften.

De uitkomsten worden besproken in de kerngroep van Flevoland Gezond & Wel. Er zal contact worden gelegd met belangrijke stakeholders om behoeften verder te verkennen en benodigdheden vast te stellen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over deze inspiratiemiddag of over Flevoland Gezond & Wel? Neem dan contact op met Tessa van Goor.

Meer post

Drenthe Geboortezorg

Volop inspiratie en ontmoetingen tijdens het Geboortezorg Symposium in Drenthe

Op 15 maart 2024 was het Geboortezorg Symposium Noord-Nederland in Fluitenberg (Dr.). Ruim 90 zorgprofessionals uit de geboortezorgketen kwamen samen…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…

Landelijk Geboortezorg

Babyconnect Midden- en Oost-Nederland en HINQ tekenen voor een volgende stap

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren hebben softwareleverancier HINQ en Proscoop, als penvoerder namens Babyconnect Midden- en Oost-Nederland,…