Uitgelicht: Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken (AFA)

4 maart 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Laaggeletterdheid
  • Nieuwe vergoedingsmogelijkheid
  • Meer weten?

Vanuit het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de huisartsenzorg in achterstandswijken in Arnhem en omstreken. De vernieuwde website geeft een helder overzicht van onderwerpen waar het AFA in kan ondersteunen. We lichten twee onderwerpen uit: laaggeletterdheid en het wandelproject.

Thema 2024: Laaggeletterdheid

In 2024 is laaggeletterdheid een belangrijk thema voor AFA. Eén op de zes Nederlanders is laaggeletterd. Het AFA heeft informatie verzameld over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden voor huisartsen en praktijkmedewerkers om zelf aan de slag te gaan met deze thema’s.

  • Trainingsaanbod

In samenwerking met Onze Huisartsen en Taalhuis is er een trainingsaanbod ontwikkeld. Het aanbod is voor zorgprofessionals om hen te verrijken met essentiële kennis en vaardigheden om laaggeletterdheid effectief aan te pakken.
->Training: Leerlijn Laaggeletterdheid | Onze Huisartsen

  • Vergoeding Praktijkcheck laaggeletterdheid

Er bestaat een vergoeding om aan te vragen voor een praktijkcheck laaggeletterdheid. Met de praktijkcheck wordt er gekeken in hoeverre een praktijk is ingesteld op patiënten die laaggeletterd zijn en/of weinig gezondheidsvaardigheden hebben.
->Bekijk: Laaggeletterdheid – AFA (afa-arnhem.nl)

  • Teksten omzetten ten behoeve van laaggeletterdheid

Als huisartspraktijk wordt er regelmatig gebruik gemaakt van schriftelijke communicatie richting de patiënt. Deze schriftelijke communicatie middels brieven, tekst op de website, tekst op het wachtkamerscherm of in de vorm van een folder kunnen herschreven worden op laaggeletterdheid. De kosten voor het herschrijven van deze teksten worden volledig vergoed door AFA.
-> Bekijk: Laaggeletterdheid – AFA (afa-arnhem.nl).

Nieuwe vergoedingsmogelijkheid: Wandelproject

Sinds december 2023 is er een nieuwe vergoedingsmogelijkheid bijgekomen voor het ‘Wandelproject’. Dit houdt in dat een huisartspraktijk bijvoorbeeld wekelijks een wandeling tussen een huisarts/poh-er en een groep inwoners organiseert. AFA biedt aan geïnteresseerde huisartspraktijken in achterstandswijken een vergoeding aan voor een wandelproject. De eenmalige vergoeding van (maximaal) € 500 per huisartspraktijk is bestemd voor het opzetten en afstemmen van het project (uren van medewerkers) en mogelijke materiële kosten. Denk hierbij aan het ontwikkelen en drukken van voorlichtingsmateriaal zoals flyers, banners en posters. Voorwaarde is wel dat het traject een structureel karakter heeft, het gaat dus niet om een eenmalige wandeling.

Meer weten? Wandelproject – AFA (afa-arnhem.nl)

Meer weten?

Vanuit Proscoop zijn wij betrokken bij AFA en zorgen wij voor de coördinatie en de administratie van het achterstandfonds. Meer weten? Neem contact op met onze adviseur.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Beweging Positieve Gezondheid van start in regio Arnhem

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is bijna niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De Beweging Positieve Gezondheid in…

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid: welke beweging is er in de Achterhoek? 

Bij Positieve Gezondheid staat de mens en zijn gezondheid centraal en niet de ziekte. Gezondheid gaat over veerkracht van mensen,…