Intentieverklaring Kansrijke Start Arnhem ondertekend

9 maart 2023 2 min leestijd
  • Intro

Samenwerken aan een kansrijke generatie in Arnhem 

 

Op 6 maart 2023 hebben 14 organisaties uit de geboortezorg, zorg, sociaal domein en wethouder Maurits van de Geijn de intentieverklaring Kansrijke Start Arnhem ondertekend. Door deze ondertekening laten deze organisaties zien dat ze gezamenlijk de werkwijze van Kansrijke Start volgen waarmee ze alle kinderen in Arnhem de kansrijke start bieden die ze verdienen. 

Met deze intentieverklaring werken de organisaties samen met hun professionals aan de ambities om zowel voor, tijdens, als na de zwangerschap: 

  • passende ondersteuning aan (aanstaande) zwangere vrouwen/jonge ouders te bieden om een veilige en gezonde leefomgeving voor het kind en zijn ouders na te streven, zodat het kind zich goed en gezond kan ontwikkelen. 
  • vroegtijdig, op uniforme wijze (aanstaande) zwangere vrouwen/jonge ouders te signaleren die uitdagingen ervaren op verschillende leefgebieden. 


Werkwijze Kansrijke Start
De professionals krijgen ruimte voor het werken volgens de werkwijze Kansrijke Start. Dit doen zij door:

  • Met inwoners en organisaties samen op te werken. 
  • Transparant te zijn en goed naar elkaar en de inwoner te luisteren. 
  • Actief samen na te denken over verbeteringen van de ondersteuning aan gezinnen. 
  • Actief bij te dragen aan gekozen projecten om tot nieuwe gezamenlijke werkwijzen te komen, binnen de gestelde projecten. 
  • Over de grenzen, werkwijze en cultuur van de eigen organisatie heen kijken. 
  • Bereid zijn eventuele veranderingen in de eigen organisatie door te voeren die passen bij een gezamenlijke (aangepaste) werkwijze.  


Betrokken organisaties

Organisaties die de intentieverklaring tekenden zijn de Gemeente Arnhem, VSV Kracht Arnhem, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), Onze Huisartsen, Ziekenhuis Rijnstate, Sociale Wijkteams Arnhem, AM Supportteam, IrisZorg, St. Jam, Entrea Lindenhout, MEE Gelderse Poort, Pro Persona Connect Preventie, Rijnstad, Youké. Menzis onderstreept het belang en heeft getekend voor de ambitie van Kansrijke Start Arnhem. De ondertekening vond plaats op het gemeentehuis in Arnhem.  

 

Meer weten over Kansrijke Start Arnhem? Neem contact op met Proscoopadviseur en projectleider van Kansrijke Start Janneke Remmelts.