Landelijk Burgerparticipatie

Online kennisbijeenkomst: maatschappelijke impact meten met de SROI-methode (13 & 18-04)

Welzijn op recept? Door de SROI-methode te gebruiken maken we de maatschappelijke impact van initiatieven in euro’s inzichtelijk. Dit betekent dat we inzichtelijk krijgen wat elke geïnvesteerde euro in het…

Drenthe Ouderenzorg

‘Doe mee in de samenleving, dat houd je gezond’: interview met Anjo Geluk en Mieke Sol

…andere behoeften.’ Beide senioren doen mee in de samenleving. Zij denken en praten mee op beleidsniveau over woon-, welzijns- en zorgvraagstukken. Dit doen zij o.a. in de Alliantie Drentse Zorg…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

…Kansrijke Start Ketenaanpak kinderen met overgewicht Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLI) Welzijn op Recept Valpreventie Ook in de regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek wordt hard gewerkt om deze ketenaanpakken met elkaar in…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag met een meetplan maken

…te stroomlijnen. Download meetplan voorbeeld pdf Download meetplan voorbeeld pdf download 2332 Meetplan Welzijn op Recept download 2330 Meetplan Achterhoek Rookvrij download 2331 Meetplan Beeldzorg Bekijk de video 1 h3…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

welzijn op recept of online mogelijkheden. Is een ggz- behandeling wenselijk? Dan wijst het CTP op basis van de actuele wachttijdgegevens die zij heeft de cliënt de weg. Waarom een…

Achterhoek Positieve Gezondheid

20 januari: Aan de slag met positieve gezondheid in de Achterhoek

…de Achterhoek zich inspireren over Positieve Gezondheid en de interventies ‘Welzijn op Recept’ en de ‘Gecombineerde leefstijl interventie’ onder begeleiding van Kyra Jansing, adviseur bij Proscoop. Centraal stond: “Hoe kunnen…

Landelijk

Laatste landelijke nieuwsbrief van 2021 is een feit

…gemeenten denken over Welzijn op Recept Hoe de pilot palliatieve zorg-coach succesvol werd in Arnhem en omstreken Het project valpreventie bij ouderen: op weg naar een samenwerking in Flevoland Inspirerend…

Waardevolle inzichten uit onderzoek preventie in Drenthe

…het onderzoek heeft plaatsgevonden gaan zelf aan de slag met de resultaten. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet op het implementeren van Welzijn op Recept of het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Proscoop

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

…kracht benutten door dit moment aan te grijpen de juiste keuzes te maken en een gezamenlijke aanpak te omarmen. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn….