Flevoland Gezond & Wel: samen krachtig(er) inzetten op preventie in Flevoland

11 maart 2023 3 min leestijd
  • Intro

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zo veel mogelijk voorkomen van gezondheidsproblemen door op tijd in te grijpen. Dat is het doel van Flevoland Gezond & Wel (FG&W). FG&W bestaat uit meer dan 20 Flevolandse partijen die samenwerken om dit doel te behalen. Hoe FG&W dit wil bereiken? Dat leggen wij u graag uit.

Uitdagingen binnen zorg en welzijn

De zorg staat, ook in Flevoland, voor grote uitdagingen. Zo blijkt uit onderzoek dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning onder druk staan. De krapte op de zorgarbeidsmarkt neemt toe en  gezondheidsverschillen worden groter. De bevolking vergrijst met als gevolg een toenemende vraag naar de inzet van bijvoorbeeld thuiszorg, huisartsenzorg, WMO en welzijn. En er zijn veel kwetsbare groepen met een domeinoverstijgende hulpvraag.

We zien kansen om de gezondheid van inwoners te bevorderen en de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden met inzet van preventie. Een optimale verbinding tussen het medisch en sociaal domein is hierin onmisbaar.

Samen de schouders eronder met Positieve Gezondheid als uitgangspunt

Flevoland Gezond & Wel maakt zich hard voor het creëren van een (regionale) preventie-infrastructuur en het realiseren van de randvoorwaarden voor samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. We doen dit op strategisch, tactisch en operationeel niveau:

  • Gemeenten en zorgverzekeraars creëren randvoorwaarden om samenwerking op tactisch en operationeel niveau mogelijk te maken.
  • Organisaties uit zorg en sociaal domein maken afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden.
  • Professionals uit zorg en sociaal domein werken effectief met elkaar én met de patiënt.

Themagroepen op drie gebieden

Samen met de regio gaat Flevoland Gezond & Wel aan de slag om in heel Flevoland een integrale aanpak te realiseren, aansluitend bij de bestaande initiatieven en ontwikkelingen in de provincie.

Er zijn drie themagroepen, die zich afzonderlijk inzetten binnen probleemgebieden. De themagroepen dragen bij aan het inrichten van ketenaanpakken volgens het IZA (Integraal Zorgakkoord)en het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord): aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen, valpreventie bij ouderen en Welzijn op Recept.

Betrekken van burgers

FG&W vindt het betrekken van inwoners van groot belang. Inbreng vanuit de burger helpt onder andere mee in de nieuwe denkwijze, namelijk van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Inwoners worden bijvoorbeeld betrokken om mee te denken over concrete voorstellen vanuit de verschillende themagroepen. Binnen het IZA en GALA  is burgerparticipatie een belangrijk speerpunt.

Rol Proscoop

Proscoop draagt bij aan deze netwerksamenwerking door samen met ROS Elaa het programmamanagement op zich te nemen. Daarnaast leveren we bijdrage in de verschillende themagroepen en in de werkgroep Communicatie.

Wilt u meer weten over de ambities en plannen van Flevoland Gezond & Wel voor de komende jaren? Neem contact op met onze adviseur Carien Alingh.

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…