Online kennisbijeenkomst: maatschappelijke impact meten met de SROI-methode (13 & 18-04)

30 maart 2023 2 min leestijd
  • Intro

Op 13 en 18 april 2023 organiseren onze adviseurs Kim Boerakker en Aline Kronenberg een online bijeenkomst over het inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact van interventies. We gebruiken hierbij een casestudy van een huisartsenpraktijk over Positieve Gezondheid.  

Waarom?
Het meten van maatschappelijke impact van projecten, veranderingen of innovaties in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker. Naarmate we steeds meer inzetten op preventie en werken vanuit gezondheid, komt ook de vraag: wat is de maatschappelijke impact van wat we doen? Wat levert werken vanuit Positieve Gezondheid op? Of het werken met Welzijn op recept?Door de SROI-methode te gebruiken maken we de maatschappelijke impact van initiatieven in euro’s inzichtelijk. Dit betekent dat we inzichtelijk krijgen wat elke geïnvesteerde euro in het werken vanuit een interventie (zoals Positieve Gezondheid) de maatschappij kost óf oplevert. Het is een methode om (beleids)keuzes te onderbouwen en beschikbare middelen effectief en efficiënt in te zetten.  

Insteek bijeenkomst
De bijeenkomst in april heeft een interactief karakter. Onze adviseurs starten met uitleg over de SROI methode waarna ze ingaan op de toepassing bij een casestudy van Proscoop. Deze casestudy gaat over Positieve Gezondheid bij een huisartsenpraktijk in Presikhaaf te Arnhem. Om de bijeenkomst interactief te houden kunnen maximaal zes mensen zich opgeven.  

Om in te spelen op jouw behoefte, kun je bij aanmelding vooraf jouw vraag stellen. Deze wordt meegenomen in de sessie. 

Aanmelden:
Je kunt je aanmelden voor: 

Voor wie? 

  • Praktijkmanagers huisartsenpraktijken 
  • Medewerkers van regionale huisartsenorganisaties 
  • Managers/teamleiders welzijnsorganisaties 
  • Beleidsadviseurs gemeente  
  • Andere geïnteresseerden 

 

Meer weten? 

 

Neem contact op met Aline Kronenberg (links) of Kim Boerakker (rechts)

Meer post

Drenthe Burgerparticipatie Ouderenzorg

Drents inwonerspanel ontwikkelt publieksinformatie voor soepelere overgang Wmo naar Wlz

Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen heeft een inwonerspanel bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis, begeleid door Proscoop…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…

Arnhem Burgerparticipatie

Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn én inwoners in de wijk

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn…