Zoeken

Welzijn op Recept: ervaringen pilot in gemeente Emmen

…graag voortzetten. Dit blijkt uit interviews die gehouden zijn met huisartsen en praktijkondersteuners uit de vijf praktijken. Het aantal verwijzingen per verwijzer varieerde van één tot zes per kwartaal. De…

Achterhoek Landelijk Burgerparticipatie Welzijn op Recept

Welzijn op Recept: videoserie over ervaringen

…Ter illustratie, inspiratie en om andere te enthousiasmeren over dit mooie initiatief. Denk bijvoorbeeld aan het delen van de video’s: Op de website en social media van gemeente, welzijnsorganisatie, huisartsenpraktijk

Landelijk Burgerparticipatie

Online kennisbijeenkomst: maatschappelijke impact meten met de SROI-methode (13 & 18-04)

…een casestudy van een huisartsenpraktijk over Positieve Gezondheid. Waarom? Het meten van maatschappelijke impact van projecten, veranderingen of innovaties in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker. Naarmate we steeds meer inzetten…

Arnhem Positieve Gezondheid

Succesvolle bijeenkomst Positieve Gezondheid | Regio Arnhem

…aan het gedachtegoed. Daarnaast is het een uitdaging om Positieve Gezondheid vanuit beleid goed in de praktijk in te bedden. De potentie die Positieve Gezondheid heeft voor de inwoner wordt…

Werksessie met inwoners (Arnhem)

…invulformulier mag je bij functie/naam praktijk /plaats praktijk ‘inwoner’ invullen. Ja Proscoop met Gemeente Arnhem, Menzis, SWOA en Rijnstad Wijkcentrum Symfonie, Arnhems Broek Valckenierstraat 1 Arnhem Voor inwoners uit de…

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…voorbeelden vanuit de praktijk: Meer weten? Neem contact op met onze adviseur. Regionaal 1 h1 Regionaal Positieve Gezondheid ondersteunen “Het is waardevol om in de regio vanuit Positieve Gezondheid te…

Bijeenkomst versterking Paramedisch Platform Salland

…hebben daarbij de wens om te komen tot een breed gesteunde vertegenwoordiging eerstelijns paramedische praktijken in de regio. Daarmee kunnen we regionaal als gelijkwaardige gesprekspartner bijdragen aan het maken van…

Drenthe Welzijn op Recept

Drenthe omarmt Welzijn op Recept: vier gemeenten zijn gestart

…ligt daarmee dicht bij de dagelijkse praktijk van huisartsen zodat deze verbinding vrij eenvoudig gelegd kan worden. Een logische vervolgstap Alle gesproken gemeenten en welzijnsorganisaties willen graag de samenwerking tussen…

Arnhem Positieve Gezondheid

‘Positieve Gezondheid vanuit een breder perspectief’: Annet de Jong, Psychosomatisch Fysiotherapeut

…input gegeven vanuit de praktijk. Voorbeelden over situaties waarin ALK/SOLK en Positieve Gezondheid samenkomen. In de theatervoorstelling komt er een scene terug over een vrouw die bij de fysiotherapeut komt….