Medewerker aan het woord: adviseur Rudie van den Berg

14 februari 2022 3 min leestijd
  • Intro

Ik werk al sinds 2004 als adviseur bij Proscoop. Ik heb de afgelopen jaren veel veranderingen meegemaakt. Van het ontstaan van het ROS-netwerk (Regionale Ondersteuningsstructuur) en de inhoudelijk bewegingen in de gezondheidszorg. De focus van ons werk verschuift daardoor ook voortdurend. Ik heb een baan met veel vrijheid en die heel erg interessant is

De taal van de werkvloer
Ik heb HBO-Verpleegkunde gedaan en vijf jaar als verpleegkundige op de afdeling verloskunde gewerkt. Ik ben toen gaan reizen en heb daarna Antropologie gestudeerd. Ik merk dat mijn ervaring uit de praktijk waardevol is. Ik weet waar ik het over heb, dat praat makkelijker. Het is niet per se noodzakelijk, maar ik ervaar het als prettig.

Focus groeit mee
Ik heb nog nooit ergens zolang gewerkt. Het leuke van werken bij Proscoop is dat de focus verschuift, je groeit hierin mee. In het begin richtten we ons voornamelijk op monodisciplinair samenwerken en daarna verschoof het naar multidisciplinair. Daarbij komen steeds nieuwe aandachtspunten, zoals nu met focus op Positieve Gezondheid en preventie.

Het werk spreekt mij nog steeds aan. Vooral een onderwerp als Positieve Gezondheid, gericht op wat wel kan en niet zozeer op problemen en knelpunten.

Vrijheid in werk
Je krijgt bij Proscoop veel vrijheid in je werk: waar ben je goed in, wat vind je interessant, waar wil/kan je je op focussen. Zo heb ik in 2010 ’De Gezonde Praktijk’ opgericht. Elke zorgverlener is een ondernemer maar ze beschouwden zich niet zo. Ik gaf trainingen hoe je als ondernemer samenwerkingen kon aangaan met anderen. De training heb ik zo’n tien jaar gegeven. Het werken met groepen past bij mij, ik krijg hier veel energie van. Het begeleiden  van intervisie vind ik ook leuk, ik heb hier een korte opleiding voor gevolgd. Een voorbeeld is de PZ-Coach waarbij ik intervisie heb gegeven hoe de pz-coach haar nieuwe rol kan vormgeven. Deze vraag kwam voort uit een project van een collega. Zo versterken we elkaar in het team, ieder vanuit zijn kracht.

Van klein naar groot
Toen ik 17 jaar geleden begon bij Scoop (later: Caransscoop en drie jaar geleden gefuseerd met ROS Progrez tot Proscoop) werkte ik in een klein team. Nu werken we met bijna 50 collega’s in een grotere regio. Met meer collega’s is de verscheidenheid ook groter, evenals de diversiteit in projecten. Het voordeel is dat we werken vanuit regioteams. Ik heb zo goed zicht op de ontwikkelingen in de regio.
Het werken vanuit de regio is belangrijk voor de verbinding in samenwerkingen. Daarbij is het voordeel van een groot team, dat onderwerpen en projecten goed verdeeld worden. Ieder werkt vanuit zijn interesse of kracht.

Waarom we het doen
Ik vind het belangrijk om ‘de voeten in de klei te houden’ en zorgverleners te spreken om te weten wat er speelt in de praktijk. Waarbij het draait om de maatschappelijke doelstelling en om de eerstelijnszorg te verbinden met partijen om hen heen. Zorg wordt zo beter georganiseerd. Dit heeft impact op de gezondheid van inwoners en voor de portemonnee van het land. Ik vind dat we echt goed werk doen. Door het opzetten van netwerken zorgen we voor trekkracht. Daarbij hebben wij geen directe belangen, maar een onafhankelijke rol. We hebben vaak de rol van bemiddelaar en vooral als ‘verbinder’. Uiteindelijk gaat het om onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht.

 

Past Proscoop bij jou? Bekijk onze vacatures