Zoeken

Raad van Toezicht

…en relaties op de maatschappelijke terreinen: eerstelijnsgezondheidszorg, gemeentelijke/provinciale overheid, patiënten- of consumentenorganisaties en zakelijke dienstverlening. De adviesraad komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar. Leden van de Raad…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Integraal Zorg Akkoord | wat kunnen de ROS’en betekenen

…regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA. De ROS’en doen dit, met name, op de volgende werkthema’s van het IZA: Regionale samenwerking (3.2), Versterking organisatie eerstelijnszorg…

Apeldoorn Zwolle Ouderenzorg

Ondervoeding kwetsbare ouderen | toolkit

…het sociaal domein en (eerstelijns) zorg te borgen en geleerde lessen landelijk uit te wisselen. Deze regionale samenwerking in de aanpak van ondervoeding is opgenomen in het Gezond en Actief…

Arnhem Landelijk Positieve Gezondheid

Pilot | maatschappelijke impact van Positieve Gezondheid voor huisartsengroep

…organisaties samen doelen opgesteld voor een betere samenwerking in de eerstelijns zorg. Downloads Downloads 1914 Rapport: de maatschappelijke impact van Positieve Gezondheid 1915 Infographic: de maatschappelijke impact van Positieve Gezondheid…

Landelijk

De Zorgondernemersscan

…zorgverleners inzicht in hun ondernemerskwaliteiten. De scan geeft inzicht in eigenschappen, kwaliteiten en denkstijlen. De Zorgondernemersscan is geschikt voor alle ondernemende eerstelijnszorgverleners. Je kunt de scan individueel maken maar ook…

Startbijeenkomst oncologiezorgnetwerk Drenthe – regio Emmen

…18:45 uur Wereldcafé: uiteen in subgroepen voor nadere kennismaking 19:50 uur Afsluiting en vervolg 20.00 uur Einde bijeenkomst Wat is een oncologiezorgnetwerk? Een oncologiezorgnetwerk is een eerstelijns multidisciplinair netwerk van…

Bijeenkomst oncologienetwerk Zutphen

17485 2023-10-24 16:30:00 2023-10-24 18:00:00 Jaren geleden is het oncologienetwerk Zutphen opgericht met als doel een samenwerkingsverband te vormen van eerstelijns zorgverleners, die zich inzetten om goede zorg te bieden…

Startbijeenkomst oncologiezorgnetwerk Drenthe – regio Hoogeveen

…18:45 uur Wereldcafé: uiteen in subgroepen voor nadere kennismaking 19:50 uur Afsluiting en vervolg 20.00 uur Einde bijeenkomst Wat is een oncologiezorgnetwerk? Een oncologiezorgnetwerk is een eerstelijns multidisciplinair netwerk van…

Landelijk Oncologie

Oncologiezorgnetwerken

…is een netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en andere…