Zoeken

Salland Vechtdal Zwolle Oncologie

Websites oncologiezorgnetwerken regio’s Salland en Zwolle online

…is een netwerk van eerstelijns zorgverleners, gespecialiseerd op oncologie. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde zorgverleners. De zorgverleners in de oncologiezorgnetwerken kennen elkaar…

Flevoland

Terugblik netwerkavond CVA-ketenzorg Noordwest-Veluwe en Flevoland

Woensdag 6 maart organiseerde de kerngroep CVA-Ketengroep Eerstelijns de eerste netwerkavond van 2024. De avond stond in het teken van de Casemanager en werd georganiseerd voor collega’s in de regio….

Landelijk

Minder zorg, meer gezondheid

…ook mee geholpen. Hoe beter we samenwerken tussen de (eerstelijns)disciplines en andere domeinen, hoe beter we mensen kunnen helpen. En hoe meer zorg we zo kunnen voorkomen. Dat is wat…

Vechtdal Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid in de praktijk: van klacht naar eigen kracht

…aanpak tot stand. De missie van Proscoop is om Positieve Gezondheid in de regionale eerstelijnszorg en sociale domein te stimuleren. Dit doen we door onze kennis te delen en ondersteuning…

Oprichtingsbijeenkomst Paramedisch Platform Apeldoorn, Epe en Eerbeek

…te zijn voor de organisaties waarmee wij samenwerken, zoals Gelre, huisartsenorganisatie HRA, zorgverzekeraar, thuiszorg, gemeenten. Door intensievere samenwerking kunnen wij de (eerstelijns)zorg versterken en inzetten op preventie en gezondheidsbevordering. Programma…

Landelijk Paramedie

Oproep aan paramedici: enquête inventarisatie netwerken en organisatiegraad

…bijdragen. Wij vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij de behoefte van paramedici. Ook willen wij goed inzicht hebben en behouden op de reeds bestaande eerstelijns netwerken. Vandaar…

Apeldoorn Oncologie

Eerste hulp bij intimiteit en seksualiteit voor mensen met kanker

Voorjaar 2021 organiseerde het Oncologienetwerk Apeldoorn e.o. een webinar rondom het thema ‘Kanker, seks en intimiteit’. Is er een rol voor eerstelijns en tweedelijns zorgverleners bij vragen van de cliënt?…

Apeldoorn ALK/SOLK

Gezonde jeugd Apeldoorn, vroege signalering van aanhoudende klachten

…(kinderarts, GZ-psycholoog, kinderpsycholoog) CJG (jeugdartsen, bestuurder, orthopedagoog) Klimmendaal (revalidatiearts, fysio, GZ-psycholoog) Eerstelijns fysio-, spel, kinder-, pm-, psychotherapeuten, coach Leerplichtambtenaar Begeleiding zieke leerlingen (SOZKA, OZL) Praktijkondersteuners huisartsenzorg Om snel en effectief…

Bijeenkomst Paramedisch Platform regio Zutphen

…gesprekspartner te zijn voor organisaties waarmee wij samenwerken, zoals Gelre, huisartsenorganisatie HRZu, zorgverzekeraar, thuiszorg en gemeenten. Door intensievere samenwerking kunnen wij de (eerstelijns)zorg versterken en inzetten op preventie en gezondheidsbevordering….