Zoeken

Landelijk

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

…de uitvoeringsagenda’s van de IZA-regioplannen en de Visie eerstelijnszorg 2030. Het ROS-netwerk fungeert als een landelijk aanspreekpunt met een herkenbare werkwijze en een hoog kwaliteitsniveau bij alle ROS’en. We bundelen…

Zwolle Digitale Zorg Positieve Gezondheid

Terugblik 4 jaar IJssellandScan

…jaren een steeds grotere rol gekregen. Met de komst van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waar regiobeelden als basis genoemd worden, is de…

Drenthe Digitale Zorg

Positieve Gezondheid via de digitale snelweg

…Anderzijds stuurt het Integraal Zorgakkoord (IZA) op beschikbaarheid van een PGO voor iedere burger in 2025. Dit project richt zich dan ook op bekendheid en vergroten van meerwaarde van PGO’s…

Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Community of Care zet gezondheid voorop

…Zorg Akkoord (IZA) van het ministerie van VWS. Waar we als divers netwerk domeinoverstijgend kunnen samenwerken dankzij leden in zorg, welzijn, sociaal domein en onderwijs’, aldus Christiaan Rademaker van Menzis….

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

…Ook zijn we benieuwd naar uw mening over de thema’s van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Het doel van dit onderzoek is om de tevredenheid van onze opdrachtgevers in kaart…

Flevoland Welzijn op Recept

Eerste kennismaking welzijnscoaches Urk en Lelystad smaakt naar meer

…de regio’s waar Proscoop actief is wordt al in gemeenten gewerkt volgens deze werkwijze en we zien hierin een groei. Mede door het IZA en GALA starten steeds meer gemeenten…

Drenthe GGZ

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

…ook genoemd als belangrijk. Samenwerking en preventie Uit de sessie bleek dat er grote uitdagingen liggen voor de toekomst. Ook het IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

…Proscoop helpt op verschillende manieren met de subsidieaanvraag. Integraal Zorgakkoord en subsidieaanvraag In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg…

Landelijk

Jaarbericht Proscoop 2022

…akkoorden zoals het IZA en GALA. De vrijblijvendheid om zorg en welzijn anders te organiseren verdwijnt. Het is nu vooral de kunst om te zorgen dat dit in de regio’s…