Zoeken

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Integraal Zorg Akkoord | wat kunnen de ROS’en betekenen

…en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA. We zien veel raakvlakken met de werkthema’s in het IZA waar de ROS’en al…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

IZA Regioplannen gereed

…georganiseerd, zodat men echt tot een brede regionale aanpak kwam. Thema’s die in veel regio’s onderdeel vormen van de IZA regioplannen zijn preventie, mentaal welbevinden, gezond ouder worden en arbeidsmarkt….

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Regiobeelden gepubliceerd

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig. Een van de opdrachten uit het Integraal Zorg Akkoord is…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

Kansrijke Start is een van de vijf ketenaanpakken die op dit moment regionaal wordt ingericht. De vijf ketenaanpakken komen voort uit de afspraken in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en…

Landelijk Welzijn op Recept

Welzijn op Recept | modelovereenkomst inkoop

…ontwikkeld’. Het voorziet gemeenten van een concreet kwaliteitskader voor inkoop. Partijen die in het kader van het IZA en GALA samen op regionaal niveau afspraken willen maken kunnen de tekst…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…individuele disciplines zich zodanig organiseren dat gemandateerde afvaardiging naar het samenwerkingsverband mogelijk is.   Samenhang met IZA 1 h1 Samenhang met Integraal Zorg Akkoord Afspraken over de versterking van de…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

‘Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de regio. Dit bevestigt het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen week. Het akkoord biedt zowel kansen als financiering om als regionale…

Landelijk Digitale Zorg

Digitale gegevens uitwisseling, wat is uw strategie? Volg ons webinar over implementatie van een PGO.

Digitale gegevens uitwisseling is een van de vijf thema’s uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het IZA staat dat inwoners van Nederland in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag: videotraining informatiemanagement

…Integraal Zorgakkoord 1 h1 Integraal Zorgakkoord In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gepresenteerd. Hierin wordt de ambitie om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te…