Regiobeelden gepubliceerd

4 juli 2023 2 min leestijd
  • Intro

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig.  Een van de opdrachten uit het Integraal Zorg Akkoord is het maken van regiobeelden om een goed beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de desbetreffende regio.

In het regiobeeld wordt de feitelijke situatie van de zorg en gezondheid in de regio geschetst en worden de belangrijkste knelpunten benoemd. Deze regiobeelden zijn overal in het land op 1 juli opgeleverd en gepubliceerd op https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden. De regiobeelden vormen het startpunt van de regionale aanpak van het IZA.

 

Samenwerking

De regiobeelden zijn in opdracht gemaakt van zorgverzekeraars en gemeenten en vormgegeven in samenwerking met regionale partijen. In elk regiobeeld worden de betrokken partijen vermeld. Proscoop is bij vijf regiobeelden in meer of mindere mate betrokken geweest. Regionale samenwerking is belangrijk bij de totstandkoming van de regiobeelden maar ook zeker in het maken van de regioplannen.


Regiobeelden

Hieronder staan alle links naar de regiobeelden. Voor het werkgebied van Proscoop praten we over 7 regio’s met ieder hun eigen regiobeeld(en).

Regio Zwolle Salland Vechtdal

Regio Arnhem

Regio Apeldoorn Zutphen Achterhoek

Regio Drenthe en Flevoland

 

Regioplannen

Het komende half jaar gaan alle regio’s aan de slag met het maken van regioplannen. In een regioplan worden afspraken gemaakt over wat partijen in de regio gaan doen om de grootste regionale knelpunten gezamenlijk aan te pakken en te bepalen waar de prioriteiten liggen. Eind dit jaar moeten alle regioplannen worden opgeleverd die gebaseerd zijn op de regiobeelden. In diverse regio’s is Proscoop al betrokken bij een eerste aanzet tot het maken van de regioplannen.

Voor vragen over regiobeelden en regioplannen kan je terecht bij adviseur Gijs Brouwer.

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

De eerstelijnszorg in Nederland staat voor de uitdaging om de groeiende vraag naar zorg van ouderen en chronisch zieken op…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…