Regiobeelden gepubliceerd

4 juli 2023 2 min leestijd
  • Intro

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig.  Een van de opdrachten uit het Integraal Zorg Akkoord is het maken van regiobeelden om een goed beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de desbetreffende regio.

In het regiobeeld wordt de feitelijke situatie van de zorg en gezondheid in de regio geschetst en worden de belangrijkste knelpunten benoemd. Deze regiobeelden zijn overal in het land op 1 juli opgeleverd en gepubliceerd op https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden. De regiobeelden vormen het startpunt van de regionale aanpak van het IZA.

 

Samenwerking

De regiobeelden zijn in opdracht gemaakt van zorgverzekeraars en gemeenten en vormgegeven in samenwerking met regionale partijen. In elk regiobeeld worden de betrokken partijen vermeld. Proscoop is bij vijf regiobeelden in meer of mindere mate betrokken geweest. Regionale samenwerking is belangrijk bij de totstandkoming van de regiobeelden maar ook zeker in het maken van de regioplannen.


Regiobeelden

Hieronder staan alle links naar de regiobeelden. Voor het werkgebied van Proscoop praten we over 7 regio’s met ieder hun eigen regiobeeld(en).

Regio Zwolle Salland Vechtdal

Regio Arnhem

Regio Apeldoorn Zutphen Achterhoek

Regio Drenthe en Flevoland

 

Regioplannen

Het komende half jaar gaan alle regio’s aan de slag met het maken van regioplannen. In een regioplan worden afspraken gemaakt over wat partijen in de regio gaan doen om de grootste regionale knelpunten gezamenlijk aan te pakken en te bepalen waar de prioriteiten liggen. Eind dit jaar moeten alle regioplannen worden opgeleverd die gebaseerd zijn op de regiobeelden. In diverse regio’s is Proscoop al betrokken bij een eerste aanzet tot het maken van de regioplannen.

Voor vragen over regiobeelden en regioplannen kan je terecht bij adviseur Gijs Brouwer.

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Van regiobeelden naar regioplannen

In de ambitie om een gezonde en vitale regio te bevorderen werkt Proscoop op verschillende manieren samen aan de ontwikkeling…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

‘Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de regio. Dit bevestigt het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen week.…

Arnhem Integraal Zorg Akkoord

Drie vragen aan: adviseurs Tamara Baert en Elma van Dongen

Het snel ontwikkelende zorglandschap maakt dat Proscoop groeit. Hierdoor zijn er nieuwe adviseurs gestart. Tijd voor drie vragen aan Tamara…