Regiobeelden gepubliceerd

4 juli 2023 2 min leestijd
  • Intro
  • Samenwerking
  • Regiobeelden
  • Regioplannen
  • Meer weten?

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig.  Een van de opdrachten uit het Integraal Zorg Akkoord is het maken van regiobeelden om een goed beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de desbetreffende regio.

In het regiobeeld wordt de feitelijke situatie van de zorg en gezondheid in de regio geschetst en worden de belangrijkste knelpunten benoemd. Deze regiobeelden zijn overal in het land op 1 juli opgeleverd en gepubliceerd op De Juiste Zorg op de Juiste Plek. De regiobeelden vormen het startpunt van de regionale aanpak van het IZA.

Samenwerking

De regiobeelden zijn in opdracht gemaakt van zorgverzekeraars en gemeenten en vormgegeven in samenwerking met regionale partijen. In elk regiobeeld worden de betrokken partijen vermeld. Proscoop is bij vijf regiobeelden in meer of mindere mate betrokken geweest. Regionale samenwerking is belangrijk bij de totstandkoming van de regiobeelden maar ook zeker in het maken van de regioplannen.

Regiobeelden

Hieronder staan alle links naar de regiobeelden. Voor het werkgebied van Proscoop praten we over 7 regio’s met ieder hun eigen regiobeeld(en).

Regio Zwolle Salland Vechtdal

Regio Arnhem

Regio Apeldoorn Zutphen Achterhoek

Regio Drenthe en Flevoland

Regioplannen

Het komende half jaar gaan alle regio’s aan de slag met het maken van regioplannen. In een regioplan worden afspraken gemaakt over wat partijen in de regio gaan doen om de grootste regionale knelpunten gezamenlijk aan te pakken en te bepalen waar de prioriteiten liggen. Eind dit jaar moeten alle regioplannen worden opgeleverd die gebaseerd zijn op de regiobeelden. In diverse regio’s is Proscoop al betrokken bij een eerste aanzet tot het maken van de regioplannen.

Meer weten?

Voor vragen over regiobeelden en regioplannen kan je terecht bij adviseur Gijs Brouwer.

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Publicatie Mid-Term Review IZA: Een Reflectie op Zorgtransformatie vanuit Proscoop

Eind juni is de Mid-Term Review (MTR) over het Integraal Zorgakkoord (IZA) gepubliceerd, waarin de voortgang van het IZA wordt…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard…