IZA Regioplannen gereed

15 december 2023 3 min leestijd
  • Intro
  • Verbinding
  • Gezamenlijk belang
  • Uitdagingen
  • Stand van zaken
  • Betrokken collega's bij de regioplannen

De afgelopen maanden is er in heel het land hard gewerkt aan de regioplannen. Ook in het werkgebied van Proscoop zijn op basis van de regiobeelden regioplannen uitgewerkt. Gedurende deze periode zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden, waarin de regioplannen formeel zijn vastgesteld. De regioplannen worden de komende weken gepubliceerd. Daarin staat wat de partijen gaan doen om samen integrale en passende zorg in de regio te organiseren en hoe ze de geformuleerde prioriteiten gaan aanpakken. Wij hebben vanuit Proscoop aan alle regioplannen in ons werkgebied een bijdrage geleverd.

Verbinding

Vanuit alle hoeken werd de samenwerking en verbinding met elkaar gezocht en gevonden. Er lag een grote druk op alle partijen om met elkaar tot een goed resultaat te komen. Nu deze plannen er zijn kunnen de regio’s de beweging van zorg naar gezondheid meer vorm gaan geven

We hebben prachtige nieuwe samenwerkingen zien ontstaan, vaak uit bestaande samenwerkingen die met elkaar verder gingen bouwen. Hierbij zagen we dat de urgentie door alle betrokkenen werd gevoeld en dat de relaties zijn verstevigd door het gezamenlijke belang. In het algemeen kunnen we zeggen dat de goede gesprekken zijn gevoerd, waarbij open en transparant met elkaar werd gecommuniceerd.

Gezamenlijk belang

De totstandkoming van de regioplannen in ons werkgebied was een belangrijk onderdeel van de Proscoopdag op 23 november. De adviseurs die (in)direct betrokken zijn deelden hun ervaringen en kennis. Binnen de programmateams in de regio’s vervullen we verschillende rollen: programmamanager, thema coördinator, inhoudelijk betrokken, procesbegeleider.

In alle regio’s is er intensief contact geweest om met elkaar tot een goed resultaat te komen. Sessies op thematiek waarin partijen zoals zorgorganisaties, zorgverzekeraar, gemeente en inwoners aan de slag gingen om met elkaar concrete onderwerpen en oplossingen te bepalen om te komen tot een werkagenda. Hier werd bijvoorbeeld gewerkt met droombeelden: hoe ziet de wereld er in de toekomst idealiter uit met betrekking tot bijvoorbeeld het thema Gezond Leven.

Verschillende belangen van de partijen moeten samen komen tot een gezamenlijk en gedragen regionaal belang, waar deze intensieve sessies voor zijn gevoerd. Anders dan in het verleden werden deze sessies domeinoverstijgend georganiseerd, zodat men echt tot een brede regionale aanpak kwam. Thema’s die in veel regio’s onderdeel vormen van de IZA regioplannen zijn preventie, mentaal welbevinden, gezond ouder worden en arbeidsmarkt.

Uitdagingen

Uitdagingen hebben we zeker met elkaar, maar de verbinding die gelegd is maakt wel dat er al een goede basis staat en daar op verder gegaan kan worden met wat minder druk. Want we zien dat de intensieve periode van de verschillende personen van de partijen veel gevraagd heeft in korte tijd. Nu is rust en ruimte nodig om te kunnen werken aan de transformatie die gevraagd wordt in de regioplannen.

Stand van zaken

Eind december worden alle regioplannen in Nederland toegestuurd naar VWS en gepubliceerd op  dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Over de regiobeelden in het werkgebied van Proscoop is het volgende gepubliceerd:

Apeldoorn  – Zutphen:  regioplan gepubliceerd op Juiste Zorg op de Juiste Plek 

Achterhoek:   Regioplan voor gezonde Achterhoekers – 8RHK ambassadeurs

Drenthe:   Regioplan Drenthe meer informatie: Gezonde Marke

Flevoland : Regioplan Flevoland

IJssel-Vecht (Zwolle, Vechtdal)Regioplan IJssel-Vecht  meer informatie: Samen Gezond IJssel-Vecht: overzicht | LinkedIn  

Midden-IJssel (Salland) :    Regioplan Midden-IJssel (salland.nl)

Regio Arnhem (Centraal Gelderland):  Regioplan Centraal Gelderland

In januari  meer nieuws over de inhoud van de regioplannen,  de vervolgstappen die door de samenwerkende partners op regionaal niveau worden gezet.

Betrokken collega's bij de regioplannen

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact op met onze adviseurs.

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

De eerstelijnszorg in Nederland staat voor de uitdaging om de groeiende vraag naar zorg van ouderen en chronisch zieken op…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…