Regioplan in de Achterhoek

15 december 2023 2 min leestijd
  • Intro
  • Meer weten?

In 2024 staan zorg en welzijn in de regio Achterhoek, net als in de rest van het land, in het teken van een aantal grote bewegingen: Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is in 2023 een regiobeeld opgeleverd en wordt medio december het regioplan vastgesteld. Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is onder andere een start gemaakt met de inrichting van de ketenaanpakken. De eerstelijn bereidt zich voor op een traject naar meer samenhang en versterking, zowel binnen als tussen beroepsgroepen en ook in de domeinoverstijgende samenwerking met bijvoorbeeld het sociaal domein, GGZ, VVT en ziekenhuizen. Deze bewegingen hangen onderling sterk met elkaar samen, met als overkoepelende ambitie om van zorg naar gezondheid te komen.  

Thema's

Proscoop maakt deel uit van het kernteam dat het proces rondom het regioplan in de Achterhoek begeleidt. 

In dit regioplan is gekozen voor vier thema’s met drie dwarsverbanden:  

  1. Gezond Leven en Preventie 
  2. Veerkrachtig Ouder Worden 
  3. Mentaal Gezond 
  4. Prettig werken in zorg en welzijn. 

Met als dwarsverbanden: digitalisering en technologie, toekomstbestendig zorglandschap en samenwerking. Na bestuurlijke vaststelling van deze thema’s in september zijn bijeenkomsten voor inwoners en professionals georganiseerd, om hun gedachten en suggesties te horen. In werksessies met betrokkenen vanuit alle domeinen is vervolgens het regioplan in concept opgesteld. Het regioplan wordt medio december definitief vastgesteld, waarna in 2024 verdere uitwerking en uitvoering wordt vormgegeven.

Wat we nu al zien, is dat het maken van het regioplan leidt tot meer afstemming en uitwisseling tussen de betrokken organisaties en domeinen. Als we in 2024 aan de slag gaan met de uitvoering van het regioplan, zal dat nog versterkt worden. De plezierige en constructieve samenwerking in de regio smaakt in elk geval naar meer! 

Meer weten?

Heb je vragen over het regioplan in de Achterhoek? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.