Drie vragen aan: adviseurs Tamara Baert en Elma van Dongen

23 oktober 2023 4 min leestijd
  • Intro
  • De Adviseurs

Het snel ontwikkelende zorglandschap maakt dat Proscoop groeit. Hierdoor zijn er nieuwe adviseurs gestart. Tijd voor drie vragen aan Tamara Baert en Elma van Dongen, beide adviseurs gaan zich inzetten in de regio Arnhem.

Wie ben je?

Elma: ‘Mijn naam is Elma van Dongen, sinds ruim 2,5 jaar werkzaam bij Proscoop maar tot september in de regio Overijssel. Voorheen werkte ik lange tijd (als adviseur voor maatschappelijke vraagstukken) in Gelderland. Ik woon met man en twee tienerdochters in Nijmegen-Noord. Dus fijn om qua werk weer terug te zijn in de regio Arnhem en op de fiets naar het werk te kunnen! Tijdens mijn studie HBO-Verpleegkunde leerde ik uitgaan van een brede kijk op gezondheid. De studie Algemene Sociale Wetenschappen daarna zorgde voor een brede blik op maatschappelijke ontwikkelingen. Voor mij een waardevolle combi, zeker ook nu in het veranderende veld van zorg en welzijn waar gelukkig weer steeds meer ruimte komt voor een focus op gezondheid (ipv zorg).’

Tamara: ‘Ik ben Tamara Baert, geboren als ‘Zeeuws meisje’ in Hulst. Na mijn studententijd te hebben doorgebracht in Nijmegen (HBO-Verpleegkunde op de HAN en aansluitend Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht) woon ik inmiddels bijna 20 jaar in Arnhem. Sinds vier jaar met mijn partner, mijn 3 jongens én zijn zoon als samengesteld gezin. De oudste twee zijn inmiddels uitgevlogen en wonen op kamers.

Beroepsmatig focus ik me graag op het versterken van én samenwerken aan gezondheid(svaardigheden) van mensen en doelgroepen voor wie gezondheid niet altijd vanzelfsprekend is. Dat heb ik mogen doen op zowel micro-, meso als macroniveau, bijvoorbeeld als coach voor mensen met diabetes in een wijk, als adviseur en trainer op gebied van verslavingspreventie binnen organisaties en gemeenten én op landelijk niveau met het ontwikkelen van beleid, programma’s en materialen voor diverse doelgroepen. Altijd met een gezondheidsbevorderende insteek: door mensen in staat proberen te stellen om zelf keuzes te maken en regie te voeren over hun gezondheid.’

Hoe kijk jij naar de transformatie naar meer gezondheid?

Elma: ‘Het zorgveld is sterk gespecialiseerd. Dat is een groot goed en ook kostbaar. Aan de andere kant is er veel kennis over het ontstaan en voorkómen van ziekten, wat we zeker nog altijd terug zien in de inrichting van onze leefwereld. Denk aan toegankelijkheid van ongezond eten en mogelijkheden te bewegen in de wijk. Of hoe de wereld van zorg en welzijn is opgedeeld in domeinen. Ik zie veel kansen voor het meer inrichten van de leefomgeving als een gezonde omgeving waar we alle aanwezige bronnen en talenten optimaal benutten. Zoals bijvoorbeeld in Göteborg in Zweden, de stad met de meeste regen ter wereld. Daar is de leefomgeving zo ingericht dat water de buurt verrijkt, voor meer groen in de buurt of om mee te spelen/ aan te zetten tot beweging. Dat soort ideeen samen met partners in de regio vertalen naar oplossingen voor zorg, welzijn en meer gezondheid van inwoners in de wijk vind ik een mooie uitdaging.’

Tamara: ‘In mijn vorige functie als leidinggevende ben ik betrokken geweest bij processen die nut en noodzaak van de transformatie in de zorg én in de maatschappij als geheel weer op heel andere wijze zichtbaar hebben gemaakt. Een ontwikkeling waar ik vanuit mijn rol bij Proscoop op constructieve wijze aan bij wens te dragen: inwoners en samenwerkingspartners in beweging krijgen om samen de transformatie naar meer gezondheid door te voeren.’

Hoe wil jij het verschil maken?

Elma: ‘Ik wil graag in de regio verbinden en vanuit gezamenlijk lerend vermogen vernieuwende samenwerking aanjagen. Wanneer we écht gezondheid centraal zetten is het belangrijk meer generalistisch en minder specialistisch te denken. Veel professionals kunnen of doen dat al, maar niet altijd is er de ruimte in hun dagelijkse praktijk. Een belangrijke succesfactor is voor mij gezamenlijk te vertrekken vanuit het perspectief en de ervaringskennis van de inwoners. Ik denk dat we het verschil kunnen maken door vanuit de strategische regiovisie en ontwikkelingen vanuit IZA en GALA met partijen in zorg, sociaal domein en alle regio gemeenten écht gezondheid van inwoners voorop te zetten. Ook onderwijs, woningcorporaties, wijkorganisaties en ondernemers zijn in die samenwerking partij.’

Tamara: ‘Dat wil ik uiteraard graag doen door mijn brede kennis en ervaring op gebied van gezondheid(szorg) in te zetten. Maar ook door mensen, organisaties en domeinen te verbinden en ondersteunen in dit gezamenlijk te bereiken doel door een integrale benadering. Ik ben er van overtuigd dat het stimuleren en omarmen van ‘samenredzaamheid’ een heel krachtig middel is in de beweging naar meer (positief ervaren) gezondheid voor iedereen!’

Wil jij meer weten of contact opnemen?

Dit kan via: tamara.baert@proscoop.nl of elma.van.dongen@proscoop.nl 

De Adviseurs

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

De eerstelijnszorg in Nederland staat voor de uitdaging om de groeiende vraag naar zorg van ouderen en chronisch zieken op…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…