Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Regioplan in de Achterhoek

…domeinen. Als we in 2024 aan de slag gaan met de uitvoering van het regioplan, zal dat nog versterkt worden. De plezierige en constructieve samenwerking in de regio smaakt in…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

…te richten. Regio Apeldoorn en Zutphen Voor Kansrijke Start in de regio Apeldoorn en Zutphen nemen wij als Proscoop deel aan de regionale werkgroep onder leiding van de GGD Noord-…

Drenthe GGZ

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

…Dokter Drenthe en verschillende welzijnsorganisaties. Ook ervaringsdeskundigen waren aanwezig. Doel van de sessie was om met de informatie uit het regiobeeld te kijken naar de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen…

Eno en Proscoop tekenen overeenkomst voor 2022: samenwerken in regio Middel-IJssel

de eerstelijnszorg in de regio Midden IJssel. Naast de meerjarencontracten met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis is er nu ook een nieuwe overeenkomst met de zorgverzekeraar uit Deventer. Directeur/bestuurder Arie…

Salland

Salland Zorgverzekeraar en Proscoop tekenen een tweejarig samenwerkingscontract

…verkennende en vernieuwende initiatieven in de regio zoals GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid), Welzijn op Recept, valpreventie en de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Ook werkten Proscoop en Salland Zorgverzekeraar samen om verschillende

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag met populatieanalyse

…te brengen wat er gebeurt binnen een regio of populatie kun je weloverwogen keuzes maken. Download de regiobeelden via onderstaande buttons Download gratis onze voorbeelden van een regiobeeld of wijkscan….

Landelijk

Samenwerking als basis voor een vitale en gezonde regio

…Neem contact op met één van onze adviseurs.   Werken aan hetzelfde doel h1 Werken aan hetzelfde doel Karlijn en Hans Peter werken in verschillende regioteams aan hetzelfde doel: een…

Arnhem Positieve Gezondheid

Succesvolle bijeenkomst Positieve Gezondheid | Regio Arnhem

…Behoefte in kaart Om te onderzoeken of er behoefte is aan een regio brede samenwerking, een beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem, zijn met 19 verschillende partijen semigestructureerde interviews gehouden aan…

Zwolle Paramedie

Beter toegankelijke paramedische zorg in regio Hardenberg en Zwolle

de regio te verbeteren en te bevorderen. Deze samenwerking is een belangrijke stap in het streven naar hoogwaardige en efficiënte multidisciplinaire zorg in de regio, waarbij de gezondheid van de