Paramedici | Platform Samen sterk in de regio

2 min leestijd
  • Intro
  • Samen sterker
  • Platform
  • Meer weten?

Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties maar door samen te werken met andere paramedici lukt dat wel.  Op regionale schaal kunnen daadwerkelijk goede afspraken gemaakt worden met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen, dit kan via het Platform Samen sterk in de regio.

Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen. De ROS’en in Nederland, waaronder Proscoop, zijn partner van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg. Dit programma helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking.

Samen staan wij sterker

Sommige paramedici zijn al betrokken bij een multidisciplinair netwerk of werken al samen met een paramedische beroepsgroep. Maar samen staan logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten sterker.

In de regio’s Friesland, Zeeland, West Noord-Brabant, Agglomeraat Haarlem, Rijnmond/Drechtsteden en Zuid-Limburg worden dialoogsessies georganiseerd, bijeenkomsten waarin samenwerkingsverbanden en netwerken de mogelijkheden voor paramedische samenwerking in de regio verkennen. Daarnaast worden paramedici bij het vergroten van hun organisatiekracht in de regio’s begeleid door ROS adviseurs; u hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Na de zomer beginnen de dialoogsessies ook in vier andere regio’s. Zo bereiken we verschillende samenwerkingsverbanden in het hele land.

Platform Samen sterk in de regio

Het platform ‘Samen sterk in de regio’ is onderdeel van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg en dé plek om in contact te komen, informatie te delen en kennis op te doen met andere paramedici. Op dit platform vindt u tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Alle paramedici in Nederland (logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten) kunnen zich aanmelden voor het platform.

Meer weten?

Proscoop draagt actief bij aan de ontwikkeling van het platform Samen sterk in de regio. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden naar het starten van een netwerk voor paramedici in de regio en op welke wijze dit gestart kan worden. Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs.

Meer kennisbank