Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…voorbeelden vanuit de praktijk: Meer weten? Neem contact op met onze adviseur. Regionaal 1 h1 Regionaal Positieve Gezondheid ondersteunen “Het is waardevol om in de regio vanuit Positieve Gezondheid te…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

…die regio’s kunnen aanvragen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het regionaal implementeren van de visie op de eerstelijnszorg van 2030. Deze voorbereidingssubsidie sluit naadloos aan op de van alle…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Brede blik op gezondheid in Aalten

…Inge te Winkel (wijkmanagers HOOG), Rudie van den Berg (Proscoop).   De pijler Positieve Gezondheid heeft regionaal een plek gekregen in de regiovisie van de Thematafel van de Gezondste Regio

Apeldoorn Paramedie

Ontwikkelingen samenwerking paramedie in de regio Apeldoorn en regio Zutphen

…versterking van de eerstelijnszorg en activiteiten in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (o.a. regiobeeld, regioplan). Verschillende disciplines In beide regio’s zijn de (eerstelijns) disciplines diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie,…

Regio’s

…buiten de zorgsector. Samen werken in de regio Een gezonder(e) regio door betere samenwerking. Dat is wat we in de regio als doel stellen. Door onze sterke binding met de

Landelijk

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

…op Recept. Op regionaal niveau vormen de ROS’en allianties met publieke organisaties zoals de GGD’en, zorginnovatieregio’s, regionale werkgeversorganisaties, de RSO’s en de ROAZ. download 18627 ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact…

Landelijk Paramedie

Paramedici | Platform Samen sterk in de regio

de regio Het platform ‘Samen sterk in de regio’ is onderdeel van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg en plek om in contact te komen, informatie te delen en kennis…

Salland Vechtdal Zwolle Oncologie

Websites oncologiezorgnetwerken regio’s Salland en Zwolle online

In samenwerking met het IKNL wordt hard gewerkt aan het zichtbaar maken van de oncologiezorgnetwerken, zodat de zorgverleners goed vindbaar zijn. In regio Salland en regio Zwolle zijn de websites…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Versterking eerstelijn in de regio Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek 

…zich. Proscoop is in beide regio’s procesbegeleider. De subsidie is inmiddels door ZonMw toegekend en de regio’s zijn van start gegaan met de uitvoering. De komende tijd worden alle eerstelijnspartijen…