Brede blik op gezondheid in Aalten

30 juni 2023 3 min leestijd
  • Intro

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaar in ’t Romienendal te Aalten. Deze bijeenkomst was een vervolg op die van september 2022, waar we samen geïnspireerd raakten rondom het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Toen is aan de hand van het spinnenweb gekeken naar ‘wat is er allemaal al in Aalten’. Tijdens deze sessie is er gekeken naar ‘wat doen we allemaal al met die brede blik op gezondheid’. 

De voorbereidingsgroep deed de aftrap en stelde zichzelf voor aan de hand van een voorbeeld uit zijn of haar dagelijkse praktijk: van kunst door de brievenbus, intergenerationele projecten vanuit de Talentverbinders (oud en jong op scootmobiel samen op stap),  prokkelen (prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking), tot zorg op maat vanuit gemeente en huisartsenzorg. Barbara Ulfman – beleidsadviseur bij gemeente Aalten- introduceerde de sprekersrij: zij lichtte toe wat het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord nu eigenlijk betekenen én wat dat voor de samenleving en de samenwerking betekent.  

Inspiratiebronnen

Het programma ging verder met twee inspirerende initiatieven. Vanuit Willem, hart voor Levensvragen werd uitleg gegeven over het interprofessioneel interview, waar men aan de hand van de kernvraag ‘wat heb je nodig om je op je plek te voelen’ met de inwoner, cliënt het gesprek aangaan. Belangrijk is daarbij niet invullen waar de behoefte ligt, maar op je handen zitten en luisteren naar waar de geïnterviewde mee komt en daar samen een vervolg aan geven. Tweede inspiratiebron was BrichbouW. Boudewijn Inja vertelde in een vurig betoog over de meerwaarde die samenwerking tussen sport, zorg en welzijn geeft en heeft.

Onder het genot van een broodje kwam in zes groepen vervolgens de discussie los over ‘hoe stimuleer je eigen regie’ bij patiënten en inwoners, en hoe je daar vanuit jouw positie kan bijdragen. Vanuit de voorbereidingsgroep werd de vraag de zaal in geslingerd: hoe zien jullie een vervolg op deze bijeenkomsten? Deze vraag werd ook nog per mail achteraf gesteld. Wordt vervolgd!  

Meer informatie 

De voorbereidingsgroep voor deze bijeenkomst bestond uit Richard Jongetjes (Talentverbinders), Marjon Lettink, Barbara Ulfman en Danielle Wensink (Gemeente Aalten), Henrique Grijsen (Estinea), Henny Wensink en Inge te Winkel (wijkmanagers HOOG), Rudie van den Berg (Proscoop). 

 

De pijler Positieve Gezondheid heeft regionaal een plek gekregen in de regiovisie van de Thematafel van de Gezondste Regio gekregen. Ook landelijk heeft Positieve Gezondheid en de brede blik op gezondheid een centrale plek gekregen in het opstellen van de GALA-plannen, Meer Tijd voor de Patiënt en de ketenaanpakken.  

In de afgelopen jaren zijn in de Achterhoek al meerdere inspiratiebijeenkomsten, trainingen en scholingen Positieve Gezondheid georganiseerd, door verschillende organisaties en vanuit verschillende projecten (als Eibergen Gezond).  De doelgroep voor deze bijeenkomsten waren professionals vanuit zorg, welzijn en gemeenten. 

Proscoop heeft vanuit de ROS-ondersteuningsgelden een aantal van deze bijeenkomsten georganiseerd en zet de beweging voort. Samen met gemeenten en zorg werken we aan een lange termijn plan om een gezamenlijke route uit te stippelen om de beweging Positieve Gezondheid door te zetten. Centraal hierin staan inspireren & opleiden, verbinden en borgen.  

 

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…