Achterhoek Rookvrij | resultaten

4 november 2022 2 min leestijd
  • Intro

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel de Gezondste Regio gestart met het project Achterhoek Rookvrij. De afgelopen jaren heeft Achterhoek Rookvrij ingezet op het voorkomen van roken, de rookvrije omgeving en stoppen met roken. De activiteiten en resultaten zijn nu weergegeven in deze infographic

De afgelopen jaren heeft Achterhoek Rookvrij gewerkt aan drie doelen:

  1. Voorkomen dat jongeren gaan roken
  2. Creëren van rookvrije omgevingen
  3. Rokers ondersteunen bij het stoppen met roken.

Uit de evaluatie die Proscoop heeft uitgevoerd blijkt dat er in de Achterhoek een lichte daling is van het aantal scholieren dat rookt en een stijging van volwassenen dat nog nooit heeft gerookt. Ook is er een toename zichtbaar van het aantal rookvrije omgevingen in de Achterhoek. Om rokers te helpen bij het stoppen met roken is er een online tool ontwikkeld, wat ook meteen de meest bezochte pagina is van de website.

Meerwaarde domeinoverstijgende aanpak

We zien de meerwaarde van de regionale domeinoverstijgende aanpak. Er is meer samenwerking tot stand gekomen tussen de verschillende domeinen en men weet elkaar beter te vinden. Maar we zijn er nog niet. Er moet blijvend aandacht zijn voor het thema. We zetten daarom in op een nog verdere daling van het aantal rokers, willen we meer zorgverleners ondersteunen en bereiken, meer aandacht voor gezondheidsverschillen en de verbinding tussen zorg en preventie blijven stimuleren.

Wat doet Proscoop

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken, kan de gezondheid van een grote groep Nederlanders verbeteren. De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord afgesloten, waarin afspraken staan over de aanpak van deze leefstijlthema’s. Proscoop onderschrijft dit preventieakkoord en adviseert in én ondersteunt bij programma’s en projecten in de regio bij deze leefstijlthema’s. Adviseur Dorien van der Wal is projectleider binnen het project ‘Achterhoek Rookvrij’.

Achterhoek Rookvrij is een initiatief van alle Achterhoekse gemeenten, GGD NOG, Iriszorg, huisartsen, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis. En is mede tot stand gekomen door financiering van 8rhk ambassadeurs. Bekijk meer informatie op www.achterhoekrookvrij.nl.