Zoeken

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

Op 8 en 15 februari vonden in de regio’s Achterhoek en Apeldoorn-Zutphen bijeenkomsten plaats om de versterking van de eerstelijnszorg in de regio op gang te brengen. Met de bijeenkomsten…

Stoptober komt eraan: Helpt u ook mee?!

…het project ‘Achterhoek Rookvrij’.   *Achterhoek Rookvrij is een initiatief van alle Achterhoekse gemeenten, GGD NOG, Iriszorg, huisartsen, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis. Bekijk meer informatie op www.achterhoekrookvrij.nl  …

Landelijk Welzijn op Recept

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn alle Achterhoekse gemeenten actief met dit concept. Wat overal terugkomt, is het enthousiasme bij…

Zutphen Achterhoek Palliatieve Zorg

Netwerk palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen: patiënt en naaste in gesprek

Proscoop begeleidt het netwerk palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen om te komen tot een meerjarenprogramma. Om input op te halen uit het werkveld is er gebruik gemaakt van een patiëntreis…

Achterhoek Welzijn op Recept

Welzijn op Recept | kwalitatief onderzoek

Welzijn op Recept werd vanaf de start in 2021 in de Achterhoek gemonitord, in 2022 is het kwalitatieve onderzoek uitgevoerd. Het doel van de monitor: inzicht krijgen in aantallen, successen…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Pilot | hotspottersaanpak

In de Achterhoek is een pilot gestart bij veelgebruikers in zorg en sociaal domein. De hotspottersaanpak omvat een domeinoverstijgende werkwijze om proactief en op een data-gerichte wijze risicogroepen beter in…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag met een meetplan maken

…te stroomlijnen. Download meetplan voorbeeld pdf Download meetplan voorbeeld pdf download 2332 Meetplan Welzijn op Recept download 2330 Meetplan Achterhoek Rookvrij download 2331 Meetplan Beeldzorg Bekijk de video 1 h3…

Achterhoek Welzijn op Recept

Welzijn op Recept | inspiratie vanuit de praktijk

…het welzijnsrecept, waardoor de banden met de huisartsen verstevigd worden. En de huisarts en de praktijkondersteuner krijgen meer zicht op wat het voorliggend veld te bieden heeft. In de Achterhoek

Achterhoek Positieve Gezondheid

Brede blik op gezondheid in Aalten

…In de afgelopen jaren zijn in de Achterhoek al meerdere inspiratiebijeenkomsten, trainingen en scholingen Positieve Gezondheid georganiseerd, door verschillende organisaties en vanuit verschillende projecten (als Eibergen Gezond). De doelgroep voor…