Hotspotterspilot van start in de Achterhoek

10 februari 2023 3 min leestijd
  • Intro

Hotspotters zijn mensen bij wie veel speelt, zowel op het gebied van gezondheid als op andere leefgebieden, zoals schulden, eenzaamheid of werkloosheid. Mensen met complexe problemen komen vaak bij de huisarts, het sociaal domein of andere hulpverlening terecht. Dit vraagt om goede signalering en inzet van passende zorg of ondersteuning. Met behulp van de hotspotters-aanpak worden deze huisartspatiënten op een data-ondersteunde manier geïdentificeerd, waarna zij proactief worden opgeroepen bij de huisarts voor ‘het andere gesprek’. Daarna wordt een passende interventie ingezet, bijvoorbeeld in het sociaal domein. De pilot is een samenwerking tussen Proscoop, Medworq, Menzis, HZOIJ en Achterhoek Ambassadeurs.

Vernieuwende aanpak

De pilot moet leiden tot verbetering van gezondheid van mensen, betere samenwerking tussen huisarts en andere domeinen, verlagen van het gebruik van zorg en meer werkplezier bij huisartsen (Quadruple Aim). In de voorbereiding voor de hotspotterspilot zijn we begonnen met een verkenning bij gemeenten en huisartsen, en het verder ontwikkelen van de aanpak. Zo is er een werkwijze, folder en toestemmingsformulier ontwikkeld. Daarnaast hebben we gekeken naar hoe we de effecten van deze aanpak willen monitoren. De huisartsenpraktijken die meedoen aan de pilot gaan aan de slag met het gespreksinstrument van Positieve Gezondheid (IPH) en de gezondheidsladder van professor Sjaak Bloem. De gezondheidsladder is een eenvoudig instrument dat kan worden ingezet om inzicht te krijgen in de gezondheidsbeleving van patiënten.

Eerste huisartspraktijken gestart

In 2022 zijn de eerste twee huisartspraktijken in West-Achterhoek gestart met de pilot. In de komende maanden worden de eerste patiënten door de huisarts uitgenodigd, waar ruim de tijd wordt genomen voor een breed gesprek over gezondheid. Als de patiënt wil deelnemen aan het programma, kijkt hij samen met de huisarts wat nodig is om een eerste stap te zetten. Daarbij wordt ook samengewerkt met andere professionals als een welzijnscoach, praktijkondersteuner of sociaal consulent.

Meer tijd voor patient (MTVP)

De hotspottersaanpak past heel goed binnen Meer Tijd Voor De Patiënt (MTVP), waarbij de regie op veelgebruikers expliciet wordt genoemd. Huisartsen kunnen binnen MTVP kiezen voor de hotspotters-interventie. Door de data-ondersteunde werkwijze komen de veelgebruikers proactief in beeld. In het ‘andere gesprek’ tussen huisarts en patiënt ontstaat vervolgens meer ruimte om de juiste vragen te stellen en beter zicht te krijgen op de, mogelijk latente, hulpvraag van de patiënt. Tot slot komt door de samenwerking met o.a. het sociaal domein een nieuw scala aan ondersteuning in beeld, waardoor de juiste zorg op de juiste plek kan worden geleverd.

Informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over de Hotspotterspilot? Of wilt u als huisartspraktijk deelnemen? Neem dan contact op met Kyra Jansing of Welmoed Nijboer.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Beweging Positieve Gezondheid van start in regio Arnhem

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is bijna niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De Beweging Positieve Gezondheid in…

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast…

Arnhem Positieve Gezondheid

Uitgelicht: Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken (AFA)

Vanuit het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de…