Zoeken

Flevoland Geboortezorg

Inspiratiemiddag Kansrijke Start Flevoland Gezond & Wel: Samenwerking en Inspiratie

Op 7 maart organiseerde Flevoland Gezond & Wel een inspiratiemiddag rond het programma Kansrijke Start. Het doel? Elkaar inspireren en het verkennen van de mogelijkheden van regionale samenwerking. Aanwezigen tijdens…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Achterhoek Gezond: van onschatbare waarde voor gezonde leefstijl 

Zorgprofessionals slaan samen met Proscoop hun handen in één in ‘Achterhoek Gezond’. Wist u dat er steeds meer ouderen en juist minder jongeren zijn in de Achterhoek? Veel inwoners hebben…

Arnhem Positieve Gezondheid

Succesvolle bijeenkomst Positieve Gezondheid | Regio Arnhem

…Akkoord (GALA). Veel organisaties in het zorg- en welzijnsdomein, inclusief gemeenten, proberen dan ook deze beweging te maken. De diverse initiatieven in de regio Arnhem zijn echter nog niet met…

Vechtdal Zwolle Integraal Zorg Akkoord

Gelijke kansen op gezondheid

in 2025 in iedere gemeente in de regio minimaal één laagdrempelig inlooppunt te hebben waar inwoners informatie en ondersteuning kunnen krijgen. – Astrid Schulting, directeur GGD IJsselland en bestuurlijk trekker…

Drenthe Positieve Gezondheid

Professionals in zorg- en sociaal domein enthousiast over wandelen met Positieve Gezondheid

…week natuur opsnuiven een positief effect heeft op de gezondheid? Inspireren, aanjagen en verbinden De focus in de gezondheidszorg is aan het verschuiven van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en…

Drenthe Digitale Zorg

Positieve Gezondheid via de digitale snelweg

…voeren over zijn of haar eigen gezondheid. Extra voordelen voor burger en professional Een bijkomend voordeel is dat inzicht in Positieve Gezondheid op persoonsniveau (met toestemming) ook inzichtelijk is voor…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

…van inspirerende verhalen gedeeld, talloze mensen in IJsselland getraind in Positieve Gezondheid en diverse Inspiratiemiddagen en een viertal theatervoorstellingen zoals ‘Dromen Vangen’ georganiseerd. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Succesvolle werksessie Positieve Gezondheid: Gezondheid voorop in de Achterhoek

In oktober 2021 is er een eerste start gemaakt met een online inspiratiesessie ‘Gezondheid voorop in de Achterhoek’. Professionals uit de Achterhoek lieten zich toen inspireren over Positieve Gezondheid en…

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 opdrachten om te inspireren

…hun gezondheid en (zorg)professionals hen daarbij ondersteunen. Zo werken we samen toe naar een gezonde basis. We hebben in Nederland goede ziektezorg. Positieve Gezondheid draagt bij aan betere gezondheidszorg. Van…