Gelijke kansen op gezondheid

1 maart 2024 3 min leestijd
  • Intro
  • Gezonde leefomgeving
  • Gelijke kansen
  • Wegwijzers
  • Meer informatie
  • Contact

Gezond zijn is veel meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Het gaat erom hoe goed je kunt omgaan met lichamelijke, emotionele of sociale uitdagingen. Zoals ziekte, maar ook gevoelens als somberheid of eenzaamheid. Dat is het uitgangspunt van Positieve Gezondheid, en van de coalitie Gezond Leven & Preventie. De ambitie van deze coalitie is dat inwoners veerkrachtig zijn en gelijke kansen hebben op gezondheid en zorg. En dat zorg- en welzijnsprofessionals én de leefomgeving daaraan bijdragen.

Gezonde leefomgeving

Lisanne Mulderij, coördinator van de coalitie, vertelt enthousiast over de plannen. “Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid sluit heel goed aan bij het doel van Samen Gezond IJssel-Vecht: inwoners die zelf de regie hebben op hun gezondheid. Wij willen dat stimuleren door bijvoorbeeld gezonde keuzes overal mogelijk te maken.” Zo wil de coalitie onder andere bereiken dat het overal makkelijk is om gezond te eten: op het werk en in de sportkantine. En dat steeds meer plekken in de regio rookvrij zijn. Ook zet de coalitie in op meer gezonde scholen en kinderopvang, waar kinderen al jong meer leren over gezonde keuzes.

Gelijke kansen

Een belangrijk thema voor de coalitie is gelijke kansen. Lisanne legt uit dat niet iedereen de weg naar zorg of ondersteuning even goed weet te vinden. “We weten dat bijvoorbeeld mensen met een lage sociaaleconomische status, mensen die de taal niet goed beheersen of geen goede digitale vaardigheden hebben, vaak ook minder gezond zijn. En hun kinderen ook.” Kinderen die in de eerste 1000 dagen van hun leven blootstaan aan risicofactoren zoals stress, slechte voeding, rook of mishandeling beginnen met een achterstand. “We willen ervoor zorgen dat iedereen evenveel kansen heeft om gezond oud te worden.”

Wegwijzers

Om dit te bereiken moeten professionals in het sociaal domein en zorgdomein oog hebben voor de uitdagingen waar hun patiënten of cliënten mee te maken hebben. Zodat ze mensen ook kunnen doorverwijzen naar andere organisaties die hen kunnen ondersteunen. “Sowieso willen we inwoners beter de weg wijzen in het beweeg- en preventieaanbod dat er is”, vertelt zegt Lisanne. Er zijn namelijk al heel veel plekken in onze regio waar mensen terecht kunnen voor advies over en ondersteuning bij een gezonde leefstijl, maar vaak weten mensen die organisaties niet goed te vinden. Een ander doel van de coalitie is daarom om in 2025 in iedere gemeente in de regio minimaal één laagdrempelig inlooppunt te hebben waar inwoners informatie en ondersteuning kunnen krijgen.

– Astrid Schulting, directeur GGD IJsselland en bestuurlijk trekker van de coalitie Gezond Leven & Preventie: Ik ben trots op de resultaten die we bereikt hebben in de startende samenwerking tussen partners in het sociaal domein en zorgdomein. Elkaar kennen en van elkaar leren is stap 1 geweest. Het opstellen van het regioplan voor gezond leven en preventie is stap 2. Nu op weg naar doen! Om echt verschil te maken moeten we nu doorstappen van denken naar doen, uitproberen en leren van die ontdekkingstocht. Ik ben ervan overtuigd dat we hierin met elkaar gaan slagen.”

Lisanne is blij met wat de coalitie al heeft bereikt. “Toen we een half jaar geleden voor het eerst samen kwamen, kenden veel mensen elkaar helemaal niet. We hebben samen gewerkt aan het regioplan, met een mooi resultaat. Maar minstens zo belangrijk is dat de professionals van de verschillende organisaties in het sociaal domein en zorgdomein elkaar nu weten te vinden en samen aan de slag gaan.”

Meer informatie

Alle plannen van de coalitie lees je in het regioplan op www.samengezondijsselvecht.nl

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jeanette Lezwijn en Lisanne Mulderij

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

Op 8 en 15 februari vonden in de regio’s Achterhoek en Apeldoorn-Zutphen bijeenkomsten plaats om de versterking van de eerstelijnszorg…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit…