‘Gezondheid staat als rode draad op agenda van Provincie Overijssel’: adviseur Rosalie Bosman

14 juni 2022 1 min leestijd
  • Intro

Rosalie Bosman, adviseur Sociale Kwaliteit, komt op de fiets naar onze afspraak. ‘Natuurlijk’, zegt ze, ‘Ik heb de provincie warm gemaakt voor positieve gezondheid en dat komt omdat ik zelf de kracht van gezondheid zie en ook heel gemotiveerd met gezondheid bezig ben.’ In die ene zin is alle nieuwsgierigheid gewekt. Want wat en hoe doet de provincie Overijssel dat dan en welke rol is daarbij voor Rosalie weggelegd?

De waarde van gezondheid width=

Als je de goede vraag aan Rosalie stelt, veert ze op en zijn haar antwoorden niet meer te stoppen. Na de vraag ‘Hoe werkt de provincie aan gezondheid?’ legt Rosalie duidelijk uit waar het nu anders gaat, waar het beter gaat: ‘De coronapandemie heeft ons allemaal – en zeker ook het provinciale apparaat – laten zien hoe belangrijk gezondheid is. De tijd is rijp om te werken aan een gezonde samenleving. Ook binnen de provincie heeft gezondheid een andere waarde gekregen en daar heb ik hard aan getrokken. Vóór de pandemie hielden we ons soms bezig met gezondheid en nu loopt de gezonde samenleving als een rode draad door politiek en bestuur, staat het op de provinciale agenda.’

Natuurlijk roept dat de vraag op ‘waar en hoe loopt die rode draad dan?’ en Rosalie is helder in haar antwoord: ‘De provincie maakt zichtbaar dat zij een gezonde samenleving belangrijk vindt, omdat het thema gezondheid een volwaardige plek heeft gekregen in beleidsstukken en de begroting. Ik ben er trots op dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd.’

Provincie, Den Haag en hoger plan

Kennis samenbrengen, mensen aan elkaar koppelen, netwerken in partnerschap en zo stap voor stap gezondheid naar een hoger plan brengen, dat is waar Rosalie voor staat. Zij ziet dat daar ook een rol als verbinder voor de provincie is weggelegd. Namelijk de lobby naar Den Haag, de landelijke politiek.
Rosalie: “Ik geloof dat je als overheid zijnde in gesprek moet gaan en blijven, zodat je weet waar de inwoner behoefte aan heeft. Wat leeft er in de samenleving, welke signalen worden afgegeven door de mensen en wat doet de overheid ermee?”

De provincie Overijssel trekt er hard aan, wil dicht in de samenleving staan door initiatiefgesprekken te organiseren, op werkbezoek te gaan, partner in netwerken te zijn en goed met gemeenten samen te werken. Bestuurders vragen zich af welke mentale en fysieke componenten ertoe doen in de samenleving? Dit is ontstaan vanuit anders kijken naar gezondheid. Het gedachtegoed vanuit positieve gezondheid door breder te kijken dan naar ziekte en zorg alleen. Ik vind dat het ons goede dingen brengt, waar we als samenleving, maar zeker ook als (provinciale) overheid mee aan het werk moeten. Dat doen we in netwerkverband in de verschillende regio’s onder de vlag van de Twentse Koers, Salland United en de regionale beweging Positief Gezond IJsselland.”

Positief Gezond IJsselland

Vanaf juli 2021 vormt Proscoop samen met de GGD IJsselland en de Provincie Overijssel het coördinatieteam van de beweging Positief Gezond IJsselland. Lokale partijen in de regio IJsselland zien meerwaarde in een regionale beweging die ondersteunend, verbindend en versterkend werkt voor dat wat er al is. Door meer nadruk op gezondheid en meer bewustzijn over positieve gezondheid bij inwoners en professionals én door hierin sector- en domeinoverstijgend samen te werken, zal met dit initiatief de druk op de zorg in de eerste lijn verminderen. In de beweging wordt gewerkt aan drie pijlers: een regionale publiekscampagne, het delen van inspirerende voorbeelden en regionaal trainingsaanbod.

Elma: “Samen met Rosalie en Judith Heinrich van de GGD IJsselland coördineer ik de beweging Positief Gezond IJsselland. We zijn alle drie trekker van één van de pijlers. Door dat zo met deze drie organisaties te doen, brengen we kennis en netwerken samen. Zo sluiten we aan bij wat er lokaal en regionaal al gebeurt. Dat is wat mij betreft de kracht van de beweging: samen optrekken en elkaar versterken en ons samen inzetten voor de gezondheid van de inwoners in IJsselland.”

Wat doet Proscoop

In dit interview sprak Rosalie Bosman, adviseur sociale kwaliteit Provincie Overijssel met onze adviseur Elma van Dongen. Ze treffen elkaar in de Regionale beweging Positief Gezond IJsselland. Behalve GGD IJsselland, Provincie Overijssel en Proscoop zitten ook Zilveren Kruis en Hogeschool Windesheim in de kerngroep. In een klankbordgroep denken verschillende regionale en lokale partners mee.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Beweging Positieve Gezondheid van start in regio Arnhem

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is bijna niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De Beweging Positieve Gezondheid in…

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast…

Arnhem Positieve Gezondheid

Uitgelicht: Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken (AFA)

Vanuit het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de…