Lentebijeenkomst Eibergen Gezond: ‘Bomen over gezondheid’

13 mei 2022 3 min leestijd
  • Intro

Op dinsdag 5 april kwamen meer dan 40 professionals uit zorg, welzijn en gemeente samen in gezondheidscentrum ’t Spieker vanuit Eibergen Gezond. Aanleiding was de wens om mét al deze mensen te bekijken hoe het concept van Positieve Gezondheid ook in Eibergen meer vorm kan krijgen. Een inspirerende middag waarin de aanwezigen aan de hand van een quiz werden meegenomen in het wel en wee van Eibergen Gezond. 

Chantal Walg lichtte het concept Positieve Gezondheid nogmaals toe en 6 groepen is een spel gespeeld. Vragen als ‘Welke woorden horen bij het ziekte-vraagstuk en welke bij gezondheid? Waarom is er een transformatie in de zorg nodig van systeem/ziekte/problemen naar mens/gezondheid/perspectieven?’  kwamen aan de orde.

Er volgenden boeiende discussies aan de ‘tegen elkaar strijdende’ tafels: ‘Waarom zou je anders willen werken? Waarom is het daarvoor nodig dat je een ‘ander gesprek’ voert en hoe doe je dat dan?’  We discussieerden over ‘probleemtaal’ (wat houdt je tegen, hoe is het probleem ontstaan, waarom doe je dat) en hoe dit kan worden veranderd naar perspectief taal met openstellende/oplossingsgerichte vragen (waar hoop je op, wat werkt al in de goede richting, waar wil je beter in worden?). 

Positieve gezondheid in de praktijk

Huisarts Riekske Berendse lichtte vervolgens toe wat Positieve Gezondheid en Eibergen Gezond voor haar werk en praktijkvoering betekent:

“Voor mij als huisarts is Positieve Gezondheid blikverruimend, door input van andere disciplines en domeinen. Door input van Voormekaarteam met grote kennis van de sociale kaart en andere paramedici met hun specialismen binnen hun vakgebied. Veel medespelers die allen belangrijk zijn  voor het welzijn van de patiënt/cliënt/bewoner van Berkelland. In de spreekkamer op een andere manier het gesprek aan gaan! Bijvoorbeeld bij mensen die in een impasse in het leven zitten of die erg eenzaam zijn of die te lang gezelschap ontwend zijn geraakt, bv als mantelzorger voor een partner, moeder, of vader of zelfs een kind. Mensen hebben waardering nodig voor wie ze zijn of voor wat ze doen. Mensen willen gezien worden. Mensen willen gewaardeerd en begrepen worden.

De 6 dimensies van Positieve Gezondheid helpen mij echt om de patiënt ook op andere ‘levensonderdelen’ te bevragen. Resultaten: Ik ben zelf een blijere huisarts geworden, geniet meer van mijn vak, want een bredere kijk op gezondheid geeft andere en creatievere resultaten. En ik ben blij met de verbindingen die ontstaan vanuit Eibergen Gezond: we kijken echt meer over ons eigen domein heen en dat opent perspectieven voor onszelf en zeker voor de inwoner.”

Wensenboom

Als afsluiting van de bijeenkomst plantte wethouder Gerda ter Denge in het gezondheidscentrum een wensen-gezondheid-boom. Vraag en aanbod van activiteiten of gewoon gezelschap kunnen met elkaar verbonden worden via deze wensenboom. Daarnaast hangen er praatplaten bij de boom, die inwoners uitnodigen op een andere manier over hun gezondheid na te denken en te praten: Bomen over gezondheid! Deze Praatplaat is met toestemming overgenomen en aangepast van de GGD Gooi en Vechtstreek, waar men ook al langer met Positieve Gezondheid bezig is.

Eibergen Gezond

Er hangt een energieke sfeer in de groep rondom Eibergen Gezond. Het doel van Eibergen Gezond is niet per se om nieuwe dingen te bedenken, als wel om bestaande initiatieven beter aan elkaar te koppelen, zodat mensen/burgers/inwoners beter in hun kracht blijven. Alles vanuit de brede kijk op gezondheid.

De werkgroepen binnen Eibergen Gezond organiseren regelmatig bijeenkomst om zo nieuwe verbindingen aan te gaan en bredere samenwerking in te zetten. Wilt u bij deze bijeenkomst zijn? Meld u dan aan bij Rudie van den Berg.