Succesvolle bijeenkomst Positieve Gezondheid | Regio Arnhem

14 december 2023 3 min leestijd
  • Intro
  • Verbinding
  • Behoefte in kaart
  • Regionale inspiratie
  • Inzichten
  • Hoe verder?

Positieve Gezondheid is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg en is inmiddels door vele organisaties en professionals uit zorg en welzijn omarmd. Het gedachtengoed doet recht aan de individuele betekenis van gezondheid van burgers, patiënten èn aan de behoefte van professionals om goed aan te sluiten bij de behoeften van diezelfde groep burgers en patiënten. Doordat professionals uit het zorg- en welzijnsdomein dezelfde taal van Positieve Gezondheid te spreken wordt samenwerken vanzelfsprekender en makkelijker.

Verbinding

Werken vanuit Positieve Gezond vraagt om een verandering van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Deze beweging in de richting van preventie is één van de belangrijkste thema’s van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Veel organisaties in het zorg- en welzijnsdomein, inclusief gemeenten, proberen dan ook deze beweging te maken. De diverse initiatieven in de regio Arnhem zijn echter nog niet met elkaar verbonden, bijv. door middel van een regio brede samenwerking. Hierdoor lopen organisaties een kans mis om elkaar te inspireren en te leren van elkaar.

Behoefte in kaart

Om te onderzoeken of er behoefte is aan een regio brede samenwerking, een beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem,  zijn met 19 verschillende partijen semigestructureerde interviews gehouden aan de hand van een topiclijst. Uit deze inventarisatie blijkt dat Positieve Gezondheid door alle geïnterviewde organisaties wordt omarmd. We zien ook dat op uiteenlopende wijze betekenis en invulling wordt gegeven aan het gedachtegoed. Daarnaast is het een uitdaging om Positieve Gezondheid vanuit beleid goed in de praktijk in te bedden. De potentie die Positieve Gezondheid heeft voor de inwoner wordt hierdoor nog niet ten volle benut.

Regionale inspiratie

Om een start te maken met een regionale beweging Positieve Gezondheid is, in nauwe samenwerking met Health Valley is op 30 november 2023 een eerste bijeenkomst gehouden. Hiervoor waren alle geïnterviewde organisaties uitgenodigd, met daarnaast ook partners van Health Valley die betrokken zijn bij initiatieven op het vlak van Positieve Gezondheid.

Chantal Walg, gezondheidscreactivist, nam ons mee in de transformatie naar gezondheid. Vervolgens werden deelnemers geïnspireerd door Eva Smit, programmamanager preventie bij Rijnstate en Gerjo Schepers, sociaal ondernemer, mede-eigenaar van VierVitaal. Zij vertelden beiden hoe zij positieve gezondheid in de praktijk brengen; wat werkt, wat werkt niet en wat doen zij nu anders. Na de pauze zijn de deelnemers samen aan de slag gegaan in een interactieve werkvorm, waarin gedeeld en opgehaald werd wat er allemaal al speelt op het gebied van Positieve Gezondheid. Om vervolgens aan de slag te gaan met ideeën, welke (originele) (nog niet) realiseerbare ideeën zijn er en welke acties kun je zelf oppakken en/of wie heb je hierbij nodig.

Inzichten

Het inspireren is zeker gelukt met de mooie verhalen van Chantal Walg, Eva Smit en Gerjo Schepers. Naar aanleiding van de presentaties kwam een mooi gesprek op gang dat leidde tot nieuwe inzichten bij de deelnemers en vooral ook tot verbinding met elkaar. Youri Geurds, beleidsadviseur bij 1Stroom, maakte tijdens de bijeenkomst een treffende opmerking; ‘Ik hoef toch niet het wiel opnieuw uit te vinden?’.

Hoe verder?

De gedeelde ideeën zullen de basis vormen voor een vervolgbijeenkomst in 2024. In deze vervolgbijeenkomst willen we een volgende stap gaan zetten in het op gang brengen van een beweging. Deze beweging maken we immers met elkaar.

Meer post

Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Achterstandsfonds van LHV naar Proscoop

Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe geformaliseerd tot een stichting en overdracht van coördinerende taken van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) naar Proscoop. …

Arnhem Positieve Gezondheid

Levensloopzorg creëren in Velp en Rozendaal

Positieve gezondheid vraagt om een geïntegreerd samenspel tussen zelfzorg, samenzorg, medische zorg en welzijn rond de inwoner. Momenteel is dit…

Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Dashboard Vitaal Vechtdal op IJssellandScan geüpdatet

Het dashboard van Vitaal Vechtdal op IJssellandScan heeft een update gehad met daarin de nieuwste resultaten van de twee projecten:…