Zoeken

Raad van Toezicht

…en werkzaamheden van Proscoop als ROS dan komen wij graag met u in gesprek. Neem voor een oriënterend gesprek contact op met Arie Jongejan. h1 Raad van Toezicht actueel 129…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Van regiobeelden naar regioplannen

…over de betrokkenheid van Proscoop bij het IZA en onze rol in regionale initiatieven, nodigen wij u uit om contact op te nemen met Arie Jongejan of Gijs Brouwer. 1700818767…

Landelijk Oncologie GGZ Integraal Zorg Akkoord

Landelijke lijnen, regionale resultaten

…Noordoost-Nederland landelijke ontwikkelingen vertaalt naar de regio. In het tweeluik voor nieuwsbrief Zorg en Innovatie vertelt Arie Jongejan meer over het IZA en de regionale uitwerking daarvan. Lees beide delen…

Eno en Proscoop tekenen overeenkomst voor 2022: samenwerken in regio Middel-IJssel

…de eerstelijnszorg in de regio Midden IJssel. Naast de meerjarencontracten met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis is er nu ook een nieuwe overeenkomst met de zorgverzekeraar uit Deventer. Directeur/bestuurder Arie

Landelijk

Laatste landelijke nieuwsbrief van 2021 is een feit

…met Janet Huizer: het verhaal van een bevlogen manager, die Proscoop gaat verlaten. Ook blikken directeuren Arie Jongejan (Proscoop) en Rianne van den Berg (GGS IJsselland) terug op drie succesvolle…

Landelijk Positieve Gezondheid

Proscoop organiseert theatervoorstelling over gezondheid (april/mei 2022)

…deze verschuiving op een inspirerende manier zien. Deze voorstelling hebben we dan ook samen met professionals in zorg en welzijn én inwoners gemaakt. Arie Jongejan, directeur: ‘Ik ben er trots…

Landelijk Oncologie

Webinar Oncologie zorgnetwerken in beeld

…zorgnetwerken. Hierin participeren adviseurs van de ROS’en en ook het IKNL. Arie Jongejan, (bestuurder Proscoop) namens het ROS-netwerk, verzorgt een deel van het programma over de landelijke dekking en ondersteuning…

Landelijk Welzijn op Recept

Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

…het realiseren van deze missie!” Arie Jongejan, directeur-bestuurder ROS Proscoop: “Door de samenwerking kunnen we de ervaring en kennis die we hebben opgedaan in een regio gemakkelijker delen met initiatiefnemers…

Landelijk Oncologie

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

…eerste website gebouwd met dit format en deze ging vandaag live. Arie Jongejan (directeur Proscoop namens ROS-netwerk) vertelde over de ondersteuning die de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) aan zowel beginnende als…