Minder zorg, meer gezondheid

27 november 2023 3 min leestijd
  • Intro
  • Gewone mensen
  • Transitie
  • Meer weten? Vragen?

De zorg moet anders. En dat moeten we samen doen. Van huisarts tot cliënt. Van sociaal werker tot diëtist. En van fysiotherapeut tot beleidsmedewerker. Dus alleen door goed samen te werken houden we de gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en van goed niveau. “Als Proscoop (ROS) hebben we daar een belangrijke rol in te spelen”, zegt Arie Jongejan, directeur bestuurder bij Proscoop. “Daarom hebben we ons verhaal aangescherpt, zodat we ons wat beter laten zien als de partner die organisaties in zorg en welzijn met elkaar verbindt.

Het zorgveld is de laatste jaren flink onder druk komen te staan. Meer cliënten met complexere zorgvragen maken dat er beter samengewerkt moet worden met verschillende disciplines, zowel in het medisch als in het sociaal domein. “De kring is groter geworden”, zegt Arie. “In de eerste lijn, het midden- en kleinbedrijf in de zorg, zijn we goed bekend, maar daarbuiten weet nog niet iedereen even goed wie we zijn en waar we voor staan. Dus als we willen werken aan een betere samenwerking tussen deze organisaties en domeinen, dan zullen we onze meerwaarde duidelijk moeten maken: met onze expertise in samenwerken, kennis van de regio en onafhankelijke positie zijn wij de aangewezen partij die organisaties in zorg en welzijn met elkaar kan verbinden. Dat dragen we nadrukkelijker uit.”

Gewone mensen

Het draait veel minder om ziekte en zorg en veel meer om gezondheid en gedrag. Minder om zorgprofessionals en meer om heel gewone mensen. Want wie niet alleen kijkt naar de klacht, maar naar de hele mens achter de klacht, ziet dat zorg niet het enige antwoord is. Dat kleine aanpassingen in keuzes en levensstijl een wereld van verschil maken. Als je maar de juiste hulp krijgt. “Daarom is die verbinding in de zorg zo belangrijk. Als we elkaar wat beter weten te vinden, kunnen we iedereen snel de hulp geven die ze nodig hebben. In de zorg of daarbuiten. Die verbindende rol dragen we nu veel beter uit.”

Transitie van de zorg

Ander belangrijk verschil: het gaat vaak over de optimalisatie van zorg, terwijl het over de transitie moet gaan. Over de andere kijk op zorg. De invloed van de zorg op de gezondheid van mensen is beperkt. Omgeving, milieu en de woonsituatie spelen ook zwaar mee en vragen om politieke keuzes. Maar ook om minder medicaliseren en meer verantwoordelijkheid terugleggen bij de mensen. “Hier sluiten we meer op aan”, zegt Arie. “We laten aan een veel bredere groep mensen zien wat we voor ze kunnen betekenen, bijvoorbeeld op het gebied van positieve gezondheid. Ook draagt het eraan bij dat onze stakeholders ons niet alleen maar kennen van dat ene project of programma, maar ons weten te vinden op veel meer thema’s en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk is de regio daar ook mee geholpen. Hoe beter we samenwerken tussen de (eerstelijns)disciplines en andere domeinen, hoe beter we mensen kunnen helpen. En hoe meer zorg we zo kunnen voorkomen. Dat is wat we bedoelen met: samen voor een gezonde regio.”

Meer weten? Vragen?

Laat het weten. Directeur Arie Jongejan staat je graag te woord.