Zoeken

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…tot de activiteiten. ROS Friesland start eerst nog met het in kaart brengen wat er nu al is en het opleiden van enkele ROS-adviseurs. ”Door de opleiding iPH volgen, willen…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Integraal Zorg Akkoord | wat kunnen de ROS’en betekenen

…de ROS’en vind je een aantal voorbeelden van projecten en initiatieven die de ROS’en begeleiden. De ROS’en adviseren en begeleiden zorgaanbieders en overheden bij samenwerkingsvraagstukken op lokaal en regionaal niveau….

Landelijk Welzijn op Recept

Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

…in andere (ROS) regio’s. Een soort plaats waar vraag en aanbod elkaar treffen. ROS-netwerk Het ROS-netwerk verbindt de 14 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in Nederland. Zij zetten zich elke dag in…

Zwolle Positieve Gezondheid

‘Gezondheid staat als rode draad op agenda van Provincie Overijssel’: adviseur Rosalie Bosman

Rosalie Bosman, adviseur Sociale Kwaliteit, komt op de fiets naar onze afspraak. ‘Natuurlijk’, zegt ze, ‘Ik heb de provincie warm gemaakt voor positieve gezondheid en dat komt omdat ik zelf…

Landelijk

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

…de uitvoeringsagenda’s van de IZA-regioplannen en de Visie eerstelijnszorg 2030. Het ROS-netwerk fungeert als een landelijk aanspreekpunt met een herkenbare werkwijze en een hoog kwaliteitsniveau bij alle ROS’en. We bundelen…

Landelijk

Scheidend directeur-bestuurder Arie Jongejan pleit voor verbindende rol ROS’en

Halverwege dit jaar draagt Arie Jongejan zijn verantwoordelijkheden over als directeur-bestuurder bij ROS Proscoop. Twintig jaar lang maakte hij zich in verschillende rollen sterk voor de eerstelijnszorg en dan met…

Landelijk Oncologie

Webinar Oncologie zorgnetwerken in beeld

…professionaliseringslag in de netwerkzorg met aandacht voor borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken. Vanuit het ROS-netwerk is er dan ook een ROS-netwerk coalitie oncologie…

Landelijk

Medewerker aan het woord: adviseur Rosalie Visser

Ik ben in maart 2021 gestart als junior adviseur. Ik kende Proscoop niet en ging blanco het sollicitatiegesprek in. Het gesprek ging heel soepel. We hadden een fijne discussie over…

Wat doet Proscoop?

…is de basis van al onze projecten. 1 ROS-netwerk Als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland zijn we onderdeel van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Samen bundelen we onze krachten,…