Webinar Oncologie zorgnetwerken in beeld

5 mei 2022 3 min leestijd
 • Intro

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met en na de diagnose kanker. Hoewel een groot deel van hen geneest, hebben velen nog last van de gevolgen van de ziekte en behandeling. Wat is de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor patiënten, zorgverleners en verwijzers? Waar kun je ze vinden? Hoe kan een oncologiezorgnetwerk zich verder professionaliseren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het gratis webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld op 20 juni.

Verdere professionalisering
Het webinar is de afsluiting van het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project heeft IKNL namens de Taskforce Cancer Survivorship Care samen met diverse beroepsgroepen, de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), oncologiezorgnetwerken en de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) gewerkt aan een professionaliseringslag in de netwerkzorg met aandacht voor borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken. Vanuit het ROS-netwerk is er dan ook een ROS-netwerk coalitie oncologie zorgnetwerken. Hierin participeren adviseurs van de ROS’en en ook het IKNL. Arie Jongejan, (bestuurder Proscoop) namens het ROS-netwerk, verzorgt een deel van het programma over de landelijke dekking en ondersteuning oncologiezorgnetwerken door ROS’en.

Programma webinar

Het webinar wordt gehouden op 20 juni 2022 van 16.30 – 18.00 uur (online en gratis).
Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • Meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt
 • Kwaliteit borgen van oncologiezorgnetwerken
 • Landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken
 • Bekostiging van oncologiezorgnetwerken
 • Verbinding van oncologiezorgnetwerken binnen het zorglandschap

Doelgroep

 • Alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken, en verwijzers
 • Bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen.
 • Onderzoekers, beleidsmakers
 • Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties
 • Andere geïnteresseerden

Aanmelding

Bekijk het volledige programma en meld u aan. 

Wat is een oncologiezorgnetwerk?
Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Denk bijvoorbeeld fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en andere gespecialiseerde zorgverleners. De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar goed en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over afstemming van zorg.

Rol Proscoop
Proscoop heeft afgelopen jaren een belangrijke rol ingenomen binnen het opzetten en begeleiden van lokale oncologienetwerken. Zelf organiseren we ook een webinarreeks waarin we kennisdeling en samenwerking naar een niveau hoger willen tillen: deelnemers van de lokale netwerken ontmoeten elkaar online. Met als doel het stimuleren en uitwisselen van tips en ervaringen. Kortom, de uitgevonden wielen met elkaar delen.

Meer post

Drenthe Oncologie

Oncologiezorgnetwerken in regio Drenthe van start!

Op 14 en 23 mei kwamen ruim zeventig professionals bijeen tijdens de startbijeenkomsten voor de oncologiezorgnetwerken in Drenthe. Aanwezigen hoorden…

Salland Vechtdal Zwolle Oncologie

Websites oncologiezorgnetwerken regio’s Salland en Zwolle online

In samenwerking met het IKNL wordt hard gewerkt aan het zichtbaar maken van de oncologiezorgnetwerken, zodat de zorgverleners goed vindbaar…

Landelijk Oncologie

Terugblik congres Kanker & Leven: inspireren en verbinden

Voor ruim 700 zorgprofessionals door heel Nederland We kijken terug op een geslaagd congres dat werd georganiseerd door Proscoop samen…