Zoeken

Resultaten behoeftepeiling chronische zorg

…is het ontwikkelen van een sociale kaart waarmee zorg- en welzijnsprofessionals elkaar gemakkelijk kunnen vinden zinvol (87%). Multidisciplinair samenwerken Bijna 65% van de respondenten geeft aan multidisciplinair samen te werken…

Rudie: ‘Het gaat om de maatschappelijke opdracht’

…op monodisciplinair samenwerken en daarna verschoof het naar multidisciplinair. Daarbij komen steeds nieuwe aandachtspunten, zoals nu met focus op Positieve Gezondheid en preventie. Het werk spreekt mij nog steeds aan….

Drenthe ALK/SOLK

Zorgpaden ALK/SOLK 18- en 18+

…om multidisciplinaire, domeinoverstijgende zorgpaden ALK op te stellen. Deze zorgpaden zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk kinderen (18-) en voor volwassenen (18+). Om dit idee goed vorm te geven zijn…

Drenthe ALK/SOLK

Eerste concept zorgpaden ALK (SOLK) gepresenteerd aan regiegroep ALK (SOLK) Treant

…idee om multidisciplinaire, domeinoverstijgende zorgpaden ALK op te stellen. Deze zorgpaden zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk kinderen (18-) en voor volwassenen (18+). Om dit idee goed vorm te geven…

Landelijk Oncologie

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

…ligt er een voorstel om de geboden multidisciplinaire zorg in de oncologiezorgnetwerken te vertalen naar een multidisciplinair behandelprogramma oncologie voor de eerstelijn. Verbinding zorglandschap Tot slot vertelde Miranda Velthuis over…

Zwolle Paramedie

Beter toegankelijke paramedische zorg in regio Hardenberg en Zwolle

…de regio te verbeteren en te bevorderen. Deze samenwerking is een belangrijke stap in het streven naar hoogwaardige en efficiënte multidisciplinaire zorg in de regio, waarbij de gezondheid van de…

Landelijk Paramedie

Paramedici | Platform Samen sterk in de regio

…met onze adviseurs. Samen sterker 1 h1 Samen staan wij sterker Sommige paramedici zijn al betrokken bij een multidisciplinair netwerk of werken al samen met een paramedische beroepsgroep. Maar samen…

Startbijeenkomst oncologiezorgnetwerk Drenthe – regio Emmen

…18:45 uur Wereldcafé: uiteen in subgroepen voor nadere kennismaking 19:50 uur Afsluiting en vervolg 20.00 uur Einde bijeenkomst Wat is een oncologiezorgnetwerk? Een oncologiezorgnetwerk is een eerstelijns multidisciplinair netwerk van…

Startbijeenkomst oncologiezorgnetwerk Drenthe – regio Hoogeveen

…18:45 uur Wereldcafé: uiteen in subgroepen voor nadere kennismaking 19:50 uur Afsluiting en vervolg 20.00 uur Einde bijeenkomst Wat is een oncologiezorgnetwerk? Een oncologiezorgnetwerk is een eerstelijns multidisciplinair netwerk van…