Zoeken

Achterhoek Digitale Zorg

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

…richten. De TZA Achterhoek, de Vereniging Digitale Zorg Achterhoek en de Thematafel De Gezondste Regio nemen de uitnodiging graag aan om een activiteit te organiseren in de week van de

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Regiobeelden gepubliceerd

Regiobeeld Midden- IJssel Regiobeeld IJssel- Vecht Regio Arnhem Regiobeeld Arnhem Regio Apeldoorn Zutphen Achterhoek Regiobeeld Apeldoorn-Zutphen Regiobeeld Achterhoek Regio Drenthe en Flevoland Drenthe Flevoland Regioplannen 1 h1 Regioplannen Het komende

Achterhoek Digitale Zorg

Werkbezoek aan Technologie en Zorg Academie in Ulft

…verschillende domeinen de sterke basis is voor gezondheid. Als deelnemer aan de Thematafel de Gezondste Regio Achterhoek leveren wij een bijdrage aan een gezonde Achterhoek. Wij zijn als projectleider betrokken…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

IZA Regioplannen gereed

…periode zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden, waarin de regioplannen formeel zijn vastgesteld. De regioplannen worden de komende weken gepubliceerd. Daarin staat wat de partijen gaan doen om samen integrale en…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Van regiobeelden naar regioplannen

…stap in de richting van een gezonde en vitale toekomst voor de inwoners van de regio’s, waarin de aanpak van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren worden beschreven. Proscoop…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

…in dit programma gedefinieerd als (subregio van de) zorgkantoorregio, een voorbereidingssubsidie aanvragen om te anticiperen op en het voorbereiden van de plannen om de eerstelijnszorg in alle regio’s te versterken…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

de regiobeelden en regioplannen. Proscoop is bij het maken van de regiobeelden en regioplannen op verschillende manier betrokken geweest. De ambities zijn groot en samen met onze regionale partners in…

Achterhoek Rookvrij | resultaten

…van de website. Meerwaarde domeinoverstijgende aanpak We zien de meerwaarde van de regionale domeinoverstijgende aanpak. Er is meer samenwerking tot stand gekomen tussen de verschillende domeinen en men weet elkaar…

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…voorbeelden vanuit de praktijk: Meer weten? Neem contact op met onze adviseur. Regionaal 1 h1 Regionaal Positieve Gezondheid ondersteunen “Het is waardevol om in de regio vanuit Positieve Gezondheid te…