Zoeken

Apeldoorn Zwolle Ouderenzorg

Ondervoeding kwetsbare ouderen | toolkit

…de regio Zwolle de handen ineen geslagen. Het doel: ondervoeding bij ouderen beter en tijdig signaleren zodat eerder een behandeling kan worden ingezet. Meer weten? Neem dan contact op met…

Landelijk Ouderenzorg

Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

…(Blijvend) agenderen van het thema ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen bij organisaties in het publieke, sociale en medische domein. Signaleren, uitwisseling en afstemming van kennis, ervaring en actuele ontwikkelingen en vertalen…

Terugblik Eibergen Gezond: Webinar Armoede, schuld en gezondheid

…armoede gezamenlijk aan te pakken, te signaleren en mensen te ondersteunen. Lars Oorsprong (gemeente, participatiebeleid) en Alma Pekkeriet (vroegsignalering, schuldhulpverlening gemeente) lichtten het gemeentebeleid toe. Ervaringsdeskundige Joyce nam de aanwezigen…

Zwolle ALK/SOLK

SOLK op school

…is het belangrijk om vroeg te signaleren? En er kwamen vele praktische voorbeelden voorbij, van zowel de jeugdarts en kinderfysiotherapeut als van de deelnemers.   In de zorg krijgt het…

Arnhem Landelijk GGZ

Onderzoek naar GGZ en LVB | mensen met laag IQ zijn blinde vlek in de GGZ

…uit het veld wijzen erop dat ook professionals uit de regio Arnhem het belang van het herkennen en signaleren van LVB erkennen als één van de belangrijke manieren om passende…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

…het signaleren van zorgwekkende signalen en een informatiekaart inkomensproblematiek voor professionals. In Epe is afgelopen jaar hard gewerkt om het zorglandschap in de eerste 1000 dagen in kaart te brengen…

Apeldoorn ALK/SOLK

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

‘Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de regio door tijdig te signaleren, een juiste “diagnose” te stellen, eenduidig te communiceren naar patiënten en een adequate…

Landelijk Ouderenzorg

Week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november

…Werkzaam in de regio Apeldoorn – Zwolle? Dan is het goed om te weten dat er afspraken gemaakt zijn over het signaleren, opvolgen en behandelen van ondervoeding in het zorgpad…

Arnhem

Intentieverklaring Kansrijke Start Arnhem ondertekend

…(aanstaande) zwangere vrouwen/jonge ouders te signaleren die uitdagingen ervaren op verschillende leefgebieden. Werkwijze Kansrijke Start De professionals krijgen ruimte voor het werken volgens de werkwijze Kansrijke Start. Dit doen zij…