Zoeken

Resultaten behoeftepeiling chronische zorg

…is het ontwikkelen van een sociale kaart waarmee zorg- en welzijnsprofessionals elkaar gemakkelijk kunnen vinden zinvol (87%). Multidisciplinair samenwerken Bijna 65% van de respondenten geeft aan multidisciplinair samen te werken…

Drenthe ALK/SOLK

Eerste concept zorgpaden ALK (SOLK) gepresenteerd aan regiegroep ALK (SOLK) Treant

…idee om multidisciplinaire, domeinoverstijgende zorgpaden ALK op te stellen. Deze zorgpaden zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk kinderen (18-) en voor volwassenen (18+). Om dit idee goed vorm te geven…

Landelijk Oncologie

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

…ligt er een voorstel om de geboden multidisciplinaire zorg in de oncologiezorgnetwerken te vertalen naar een multidisciplinair behandelprogramma oncologie voor de eerstelijn. Verbinding zorglandschap Tot slot vertelde Miranda Velthuis over…

Rudie: ‘Het gaat om de maatschappelijke opdracht’

…op monodisciplinair samenwerken en daarna verschoof het naar multidisciplinair. Daarbij komen steeds nieuwe aandachtspunten, zoals nu met focus op Positieve Gezondheid en preventie. Het werk spreekt mij nog steeds aan….

Drenthe ALK/SOLK

Zorgpaden ALK/SOLK 18- en 18+

…om multidisciplinaire, domeinoverstijgende zorgpaden ALK op te stellen. Deze zorgpaden zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk kinderen (18-) en voor volwassenen (18+). Om dit idee goed vorm te geven zijn…

Zwolle Paramedie

Beter toegankelijke paramedische zorg in regio Hardenberg en Zwolle

…de regio te verbeteren en te bevorderen. Deze samenwerking is een belangrijke stap in het streven naar hoogwaardige en efficiënte multidisciplinaire zorg in de regio, waarbij de gezondheid van de…

Landelijk Paramedie

Oproep aan paramedici: enquête inventarisatie netwerken en organisatiegraad

…ondersteuning bieden bij de opstart en verdere ontwikkeling van multidisciplinaire paramedische samenwerkingsverbanden in de regio. Ook komt er een toolbox beschikbaar voor alle regio’s, waarmee netwerken zelf aan de slag…

Landelijk

Medewerker aan het woord: adviseur Rudie van den Berg

…en daarna verschoof het naar multidisciplinair. Daarbij komen steeds nieuwe aandachtspunten, zoals nu met focus op Positieve Gezondheid en preventie. Het werk spreekt mij nog steeds aan. Vooral een onderwerp…

Landelijk Oncologie

Webinarreeks voor deelnemers lokale oncologienetwerken

Op verschillende plekken in ons werkgebied ondersteunt Proscoop lokale netwerken. Het zijn multidisciplinaire netwerken waarin zorgverleners elkaar en elkaars expertise beter leren kennen en verbindingen worden aangegaan met de tweedelijn….