Zoeken

Landelijk

Medewerker aan het woord: adviseur Hans Peter Wittingen

In april 2021 startte ik als adviseur bij Proscoop. Ik kende de organisatie al vanuit het werkveld. Voor een inspiratiesessie werd ik, als geriatriefysiotherapeut, gevraagd om een presentatie te houden…

De Achterhoek Rookvrij Challenge: bewustwording rookvrije organisatie

Op maandag 6 september 2021 was het zover. Bijna 18 Achterhoekse organisaties gingen met elkaar de uitdaging aan om een rookvrije werkomgeving te creëren, dat gedragen wordt door de hele…

Geslaagde aftrapbijeenkomst Babyconnect Midden- en Oost-Nederland

…en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg. Proscoop is penvoerder en heeft eind juni 2021 de subsidieaanvraag ingediend bij VWS….

Lokaal Preventie Akkoord Apeldoorn in uitvoering

Dertig organisaties in Apeldoorn werken samen rondom preventie. In mei 2021 tekenden zij met elkaar het Lokaal Preventie Akkoord. Op weg naar gezond gedrag in een gezonde omgeving, waarin de…

Drenthe ALK/SOLK

Eerste concept zorgpaden ALK (SOLK) gepresenteerd aan regiegroep ALK (SOLK) Treant

…zoals reumatologie, interne geneeskunde, gynaecologie en neurologie. Deze achterban geeft een professionele visie over de zorgpaden. Ervaringsdeskundigen denken mee Proscoop organiseerde begin 2021 samen met het Transmuraal Coördinatiecentrum van Treant…

Drenthe Positieve Gezondheid

Pilot POH-Jeugd in gemeente Borger-Odoorn werkt toe naar een staande voorziening

Al enkele jaren loopt de pilot POH-Jeugd in de gemeente Borger-Odoorn. Zoals u hier leest, vond er in 2021 een evaluatie plaats. Vanuit de gemeente ligt er de wens om…

Zwolle Positieve Gezondheid

‘Gezondheid staat als rode draad op agenda van Provincie Overijssel’: adviseur Rosalie Bosman

Rosalie Bosman, adviseur Sociale Kwaliteit, komt op de fiets naar onze afspraak. ‘Natuurlijk’, zegt ze, ‘Ik heb de provincie warm gemaakt voor positieve gezondheid en dat komt omdat ik zelf…

Attent Zorg Thuis; e-health ondersteunend aan cliënt en medewerkers

…12 oktober 2021 was er een inspiratiedag, waar wensen en kansen werden opgehaald bij medewerkers, waar ruimte was voor het delen van ervaringen en waar het ging over kansen en…

Landelijk Oncologie

Website voor leven met en na kanker uit regio Lelystad-Dronten gelanceerd!

…in 2021 het oncologiezorgnetwerk in Lelystad-Dronten opgericht. De zorgverleners die zijn aangesloten bij dit oncologiezorgnetwerk hebben ervaring in het behandelen en begeleiden van mensen met kanker. De leden van het…