Geslaagde aftrapbijeenkomst Babyconnect Midden- en Oost-Nederland

24 februari 2022 2 min leestijd
  • Intro

Op donderdag 17 februari kwamen ruim 170 zorgprofessionals uit de geboortezorg samen tijdens de online aftrapbijeenkomst van het project Babyconnect Midden- en Oost-Nederland. Doel van de bijeenkomst was de betrokken professionals te informeren en enthousiasmeren voor de komende ontwikkelingen in hun regio.

Tijdens de online bijeenkomst werd stilgestaan bij het belang van goede en veilige gegevensdeling in de geboortezorg. Nierpatiënt Carine Besselink en eerstelijns verloskundige Cara Simons deelden hun eigen ervaringen vanuit cliënt- en zorgverlenersperspectief. Carine: “Ik denk dat de zorg rondom een zwangere efficiënter geregeld kan worden wanneer alle informatie op één plek staat en dat je deze kan delen met andere zorgverleners. De communicatie verloopt dan makkelijker en het scheelt tijd. Als zwangere hoef je dan niet meer drie keer hetzelfde verhaal te vertellen.”

Cara: “Voor de zorgverleners op de vloer levert goede gegevensdeling (tijds)winst op, neemt het ergernissen weg en geeft het de zwangere een veilig gevoel dat alle zorgverleners om haar heen op de hoogte zijn. Daarnaast is het in spoedgevallen cruciaal dat je alle actuele informatie snel kunt vinden en niet meerdere dossiers hoeft te lezen.”

Samen aan de slag

De komende periode gaan twee werkgroepen en een stuurgroep aan de slag om helderheid te krijgen over hoe we het beste digitale gegevensuitwisseling kunnen realiseren in de regio’s Arnhem, Boxmeer, Nijmegen, Ede, Tiel en Deventer. Van de zomer wordt er, bij voldoende draagvlak, overgegaan tot de implementatie.

Over Babyconnect

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg. Proscoop is penvoerder en heeft eind juni 2021 de subsidieaanvraag ingediend bij VWS.