Zoeken

Achterhoek Digitale Zorg

Samenwerkingsverband Achterhoek monitort gezondheid met data-infrastructuur

GGD en gemeenten onder de naam “8RHK Gezond” aan regionale gezondheid. Een decentrale, privacyvriendelijke data-infrastructuur helpt bij het onderbouwen, evalueren en monitoren hiervan. Data-gedreven werken in de regio Om inzicht…

Zwolle ALK/SOLK

SOLK op school

Proscoop organiseerde samen met een jeugdarts van GGD IJsselland en een kinderfysiotherapeut van Fysioplus in Zwolle de eerste twee bijeenkomsten over SOLK op school voor leraren, IB-ers, ondersteuners, schoolmaatschappelijk werk…

Vechtdal Zwolle Integraal Zorg Akkoord

Gelijke kansen op gezondheid

…in 2025 in iedere gemeente in de regio minimaal één laagdrempelig inlooppunt te hebben waar inwoners informatie en ondersteuning kunnen krijgen. – Astrid Schulting, directeur GGD IJsselland en bestuurlijk trekker…