Samenwerkingsverband Achterhoek monitort gezondheid met data-infrastructuur

26 mei 2023 3 min leestijd
  • Intro

De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek en het samenwerkingsverband 8RHK Gezond hebben samen met TNO-spinoff Linksight een privacy-vriendelijke, domein-overstijgende data-infrastructuur ontwikkeld voor het monitoren van gezondheid(sinterventies). De realisatie is mede mogelijk gemaakt door Invest-NL. Zo kan de zorg en gezondheid in de regio worden verbeterd op basis van inzichten vanuit de hele keten. In de Achterhoek werken ziekenhuis, huisartsen, ouderenzorg, GGZ, GGD en gemeenten onder de naam “8RHK Gezond” aan regionale gezondheid. Een decentrale, privacyvriendelijke data-infrastructuur helpt bij het onderbouwen, evalueren en monitoren hiervan.

Data-gedreven werken in de regio

Om inzicht te krijgen in de regionale gezondheidssituatie is er behoefte aan een manier om data van de verschillende organisaties bij elkaar te brengen en te analyseren. De regionale
werkgroep GERDA (“Geintegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek”) ontwikkelt, na onderzoek van de mogelijkheden, deze infrastructuur. De betrokken partijen doen gezamenlijke
data-analyses zonder daarbij elkaars gevoelige patiëntgegevens te kunnen inzien of herleiden.

Maarten van Rixtel, bestuursvoorzitter Sensire en voorzitter van de Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek: “GERDA is voor ons dé manier om op een verantwoorde manier data van
verschillende organisaties bij elkaar te brengen en te analyseren. Het is een duidelijke stap naar echt data-gedreven werken in de regio. De eerste concrete resultaten zijn beschikbaar rondom
acute zorg. We kijken nu naar de mogelijkheden om GERDA verder in te zetten voor de ontwikkeling en monitoring van gezondheid in de Achterhoek”.

Privacy-by-design

De uiteindelijke gekozen techniek, Multi Party Computation, maakt het mogelijk om tussen meerdere partijen data-samenwerkingen op te zetten om actuele data te analyseren op een
privacy-vriendelijke manier. Bijzonder is dat de data daarbij binnen de eigen organisatie blijft. Zo krijgen partijen inzicht over de zorgketen heen op geaggregeerd niveau, maar leren zij niets
over individuele patiënten of burgers. De software zorgt er ook voor dat partijen in controle blijven over wie welke analyse op welke dataset kan doen (data governance) en dat dit kan
worden aangetoond (auditing).

De infrastructuur is ontwikkeld in samenwerking met TNO-spinoff Linksight. Martine van de Gaar, CEO van Linksight: “GERDA is een goed voorbeeld waarin partijen over de schotten van
de verschillende domeinen heen duurzaam samenwerken, gebaseerd op inzichten uit data. Hoe weet je dan wat het effect is van je handelen als je geen inzichten hebt? Wij leveren de techniek
om dat op zo’n manier te doen dat de privacy van de Achterhoekers gegarandeerd is.”

Kennisdeling

De werkgroep publiceerde over de ontwikkeling van GERDA samen met Population Health Data NL drie publiek toegankelijke whitepapers: over de verschillende technische mogelijkheden voor
domeinoverstijgend data delen, over de wensen van gebruikers van een regionale datawerkplaats en de inrichting van de governance van zo’n regionale datawerkplaats.
Woensdag 31 mei 10:00 – 11:30 is een webinar met een demo over de werking van GERDA en een uitleg over de inrichting van de governance. Meer informatie over het website leest u hier.

Rol Proscoop

Proscoop is betrokken bij 8RHK Gezond en dit samenwerkingsverband in de Achterhoek. Adviseurs Esmay Vos en Gijs Brouwer hebben het inhoudelijke werkpakket geleid vanuit hun betrokkenheid bij Achterhoek Gezond. Gijs: “Het is heel mooi dat het ook echt gelukt is om dit stukje infrastructuur op te zetten en dat deze organisaties op verschillende gebieden, van het vaststellen van vraagstellingen tot het opleveren van datasets en analyses, succesvol en concreet samenwerken.”

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem Digitale Zorg

Samenwerken aan een visie op zorgtechnologie

Thuiszorgorganisatie Vilente wil komende jaren meer inzetten op zorgtechnologie. Zij zochten naar een gedegen visie om dit te integreren in…

Vechtdal Digitale Zorg Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid en de PGO in het Vechtdal

  Vitaal Vechtdal werkt met een groot aantal partijen samen bij de inrichting van Vitaliteitsteams. Deze teams vormen een schakel…