Samenwerken aan een visie op zorgtechnologie

23 oktober 2023 2 min leestijd
  • Intro

Thuiszorgorganisatie Vilente wil komende jaren meer inzetten op zorgtechnologie. Zij zochten naar een gedegen visie om dit te integreren in hun organisatie. Daarvoor is de subsidie SET visievorming aangevraagd en toegekend. Vilente heeft Proscoop-adviseur Kim Boerakker gevraagd als procesbegeleider. We spreken met Kim over haar rol en aanpak.

 Betrokkenheid medewerkers en cliënten
Kim: ‘Om te komen tot een heldere visie op zorgtechnologie zijn we gestart met verschillende klankbordsessies. Deze sessies zijn georganiseerd met medewerkers van diverse verpleeglocaties, zorgtakken, functies en een vertegenwoordiging van de cliëntenraad. Samen hebben we gekeken naar kansen, zorgen, verschillende soorten zorgtechnologie en al lopende innovaties bij Vilente.’

Aansluiten bij de gebruikers
‘Om dit proces intern goed te integreren zijn er persona’s (verschillende type gebruikers) opgesteld waarin medewerkers van Vilente zich kunnen herkennen. Deze persona’s staan allemaal verschillend tegenover zorgtechnologie. De een is er enthousiast over, de ander voelt juist weerstand. Deze persona’s geven meer richting bij implementatie en zorgen voor een breder draagvlak onder medewerkers en geven heldere vervolgstappen.’

Leren van elkaar
‘Ik heb Vilente leren kennen als een zeer vooruitstrevende organisatie die mensgerichte zorg in een nieuw perspectief zet. Ik heb in mijn rol Vilente veel kunnen brengen maar het proces heeft mij ook veel geleerd. De visie die tot stand is gekomen wordt door Vilente gebruikt om verder richting te geven aan de implementatie.’

Meer weten?
Neem contact op met Kim Boerakker.

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Vechtdal Digitale Zorg Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid en de PGO in het Vechtdal

  Vitaal Vechtdal werkt met een groot aantal partijen samen bij de inrichting van Vitaliteitsteams. Deze teams vormen een schakel…

Drenthe Digitale Zorg

Datawerkplaats Mentale Gezondheid gelanceerd, kijk het webinar terug!

“Datagedreven werken aan de (mentale) gezondheid van alle Drenten” is het doel van het nieuwe initiatief Datawerkplaats Mentale Gezondheid. Binnen…