Zoeken

Apeldoorn Zwolle Ouderenzorg

Ondervoeding kwetsbare ouderen | toolkit

Ondervoeding is onder (thuiswonende) ouderen een veelvoorkomend probleem met grote gevolgen voor hun gezondheid en kwaliteit van leven. Om dit probleem aan te pakken, hebben verschillende organisaties en disciplines in…

Landelijk

Samenwerking als basis voor een vitale en gezonde regio

…omgaan met de (late) gevolgen van kanker. Hans Peter werkt in het gebiedsteam Zwolle/Salland/Vechtdal aan gezondheid voor de regio: “Momenteel breng ik bijvoorbeeld regionale partijen bij elkaar om afspraken te…

Landelijk Oncologie

Oncologiezorgnetwerken

Kanker krijgt steeds meer de vorm van een chronische ziekte, waar mensen soms jaren na de behandeling nog de gevolgen van merken. Dat vraagt om heel goede (na)zorg, met name…

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…over gevolgen gebruik beschikbaar 2 De zorgaanbieder zorgt dat de patiënt een goed geïnformeerde en bewuste keuze kan maken om al dan niet gebruik te maken van de e-healthdienst of…

Drenthe Ouderenzorg

‘Doe mee in de samenleving, dat houd je gezond’: interview met Anjo Geluk en Mieke Sol

…Welke gevolgen kan dat hebben? Ouderen moeten hun eigen verantwoordelijkheid daarin op zich nemen en niet achteroverleunen’, zo bepleiten Mieke en Anjo. ‘Bij het ouder worden is het goed om…

Landelijk Ouderenzorg

Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

…voor korte lijnen tussen wetenschap en praktijk. Anjo Geluk, Raad van Ouderen, tijdens de oprichtingsbijeenkomst; “Informatie over ondervoeding en de gevolgen hiervan moet makkelijker te vinden zijn voor ouderen, zodat…

Landelijk Oncologie

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

…jongvolwassenen met kanker (AYA’s). Het webinar komt voort uit het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project, gesubsidieerd door ZonMw, heeft IKNL namens de Taskforce…

Waardevolle inzichten uit onderzoek preventie in Drenthe

…Onderliggende oorzaken ongezond gewicht Er rust vandaag de dag nog steeds een taboe op overgewicht. Vaak is het niet gepast om te praten over overgewicht en de gevolgen daarvan. Ook…

Zwolle GGZ

26 partijen tekenen overeenkomst in strijd tegen ggz-wachtlijsten in Noordwest Overijssel

…en ondersteuning neem toe. Mensen met een ggz-verwijzing moeten vaak langer wachten dan wenselijk op passende hulp. Lang wachten heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven van mensen. Denk hierbij…