Samenwerking als basis voor een vitale en gezonde regio

24 november 2023 3 min leestijd
  • Intro
  • Werken aan hetzelfde doel
  • Verbinding leggen
  • Brede kijk op gezondheid
  • Meer weten over dit onderwerp?

Bij Proscoop geven we al onze energie voor een gezonde regio, door betere samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn. Want alleen door goed samen te werken over de domeinen heen, houden we de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar. Dit zien ook Karlijn de Vries en Hans Peter Wittingen, die beiden adviseur zijn bij Proscoop en zich op dagelijkse basis sterk maken voor meer verbinding en betere samenwerking: “Juist door onze onafhankelijke positie kunnen we verbinding leggen en veel verschillende partijen bij elkaar brengen.

Karlijn en Hans Peter werken in verschillende regioteams aan hetzelfde doel: een betere gezondheid voor de inwoners, waarbij samenwerking vaak een belangrijk onderdeel is. Karlijn doet dat vanuit het gebiedsteam Flevoland/Drenthe: “Op dit moment houd ik me onder andere bezig met het opzetten van oncologiezorgnetwerken. Dit zijn netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de zorg en begeleiding voor mensen die leven met en na kanker. Door professionals in de 0e, 1e, 2e en 3e lijn te verbinden krijgen inwoners de juiste (na)zorg aansluitend bij hun behoefte. Daarbij gaat het niet alleen om overleven, maar ook over kwaliteit van leven en het omgaan met de (late) gevolgen van kanker.

Hans Peter werkt in het gebiedsteam Zwolle/Salland/Vechtdal aan gezondheid voor de regio: “Momenteel breng ik bijvoorbeeld regionale partijen bij elkaar om afspraken te maken over het organiseren van valpreventie. Valpartijen leiden bij ouderen tot een forse afname in gezondheid en zelfstandigheid. Om de landelijke doelen vanuit de zorg- en gezondheidsakkoorden in de regio te behalen is samenwerking nodig. Door goede samenwerkingsafspraken sporen we ouderen met een vergrote kans op vallen eerder op en kunnen zij een bewezen effectief valpreventieprogramma volgen. Deelname aan deze programma’s kan veel gezondheidswinst opleveren.”

Verbinding leggen

Om dit soort initiatieven op te zetten, is het belangrijk dat je onafhankelijk bent. Karlijn: “In zorg en welzijn spreken professionals nog wel eens een andere taal; ze redeneren vanuit hun eigen discipline. Dan heb je een onafhankelijke partij nodig die verbinding legt en verschillende disciplines bij elkaar kan brengen. Die coördinerende rol is essentieel voor een gelijkwaardige samenwerking. Daarbovenop komt onze kennis van de regio. We weten wie we aan tafel nodig hebben om de samenwerking tot een succes te maken. Onze positie en kennis van de regio maken dat we verbindend kunnen zijn. Daar ben ik trots op.”

Brede kijk op gezondheid

We zien dat partijen elkaar steeds beter weten te vinden. Toch zou het binnen samenwerkingsverbanden minder moeten gaan over de optimalisatie van zorg en meer over de transformatie die nodig is. Hans Peter: “We zullen de zorg anders moeten organiseren om met hetzelfde aantal professionals de groeiende zorgvraag in de toekomst aan te kunnen. We moeten onze focus verbreden van ziekte naar gezondheid. En daarvoor moet je ook de samenwerking zoeken met partijen buiten de zorg. Alleen zo maken we de zorg toekomstbestendig.” In alles wat we doen brengen we dit gedachtengoed onder de aandacht. “Bijvoorbeeld met een theatertour over positieve gezondheid”, zegt Karlijn. “Een originele manier om het gedachtegoed te verspreiden. En heel leuk om te zien dat de voorstelling nog steeds georganiseerd wordt.”

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met één van onze adviseurs.