Zoeken

Drenthe Ouderenzorg Integraal Zorg Akkoord

Actualisatie Kennisdocument Wmo-Wlz en terugblik op scholingen Wlz

…vormde de basis voor deze training. Ook kwam de routekaart van Wmo-Wlz aan bod binnen de training. download 18124 Kennisdocument Wmo-Wlz versie 06-2023 download 18125 Routekaart van Wmo naar Wlz

Training Wet Langdurige Zorg (WLZ) regio Zuidoost-Drenthe

Wmo-Wlz en de Routekaart te actualiseren. Het Kennisdocument met de Routekaart Wmo-Wlz 2023 hebben als doel om heldere en eenduidige informatie rond de overgang van Wmo naar Wlz te bundelen…

Training Wet Langdurige Zorg (WLZ) regio Noord/Midden Drenthe

…partners het Kennisdocument Wmo-Wlz en de Routekaart te actualiseren. Het Kennisdocument met de Routekaart Wmo-Wlz 2023 hebben als doel om heldere en eenduidige informatie rond de overgang van Wmo naar

Landelijk Welzijn op Recept

Duidelijke meerwaarde van Welzijn op Recept in de gemeente Lelystad

…in contact kwamen met Sietske, welzijnscoach bij Welzijn Lelystad. We hebben met elkaar om tafel gezeten, en samen gezocht naar raakvlakken. Het was al snel duidelijk dat de welzijnscoach veel…

Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Achterstandsfonds van LHV naar Proscoop

Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe geformaliseerd tot een stichting en overdracht van coördinerende taken van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) naar Proscoop. Op 6 juli 2023 is stichting Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe formeel opgericht….

Flevoland Welzijn op Recept

Eerste kennismaking welzijnscoaches Urk en Lelystad smaakt naar meer

…spreekuur. De oplossing voor deze vragen ligt vaak buiten het medisch werkveld. Om de best passende hulp te geven, verwijst de huisarts veel van deze patiënten door naar een welzijnscoach,…

Arnhem GGZ

Subsidie voor centraal toeleidingspunt GGZ in Arnhem en Nijmegen

…uniforme screening en toeleiding naar diverse vormen van GGZ- en WMO-zorg. De hulpvragen worden integraal (vanuit Positieve Gezondheid) benaderd. Belangrijk aandachtspunt is het bevorderen van de regierol van de inwoner…

Arnhem Landelijk GGZ

Onderzoek naar GGZ en LVB | mensen met laag IQ zijn blinde vlek in de GGZ

…(LVB) genoemd. Van de ZB-groep heeft 32% beperkte adaptieve vaardigheden, waardoor zij begeleiding en ondersteuning behoeven passend bij LVB. Dus in totaal heeft naar schatting 6,4% van de bevolking een…

Arnhem GGZ

Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen

…we met elkaar in de praktijk gaan vormgeven. Het doel is een breed gedragen ontwerp voor screening en toeleiding naar de GGZ- en/of WMO-zorg, incl. gewenste informatiestromen (bijv. wachttijden). h1…