Zoeken

Landelijk Welzijn op Recept

Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

…in andere (ROS) regio’s. Een soort plaats waar vraag en aanbod elkaar treffen. ROS-netwerk Het ROS-netwerk verbindt de 14 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in Nederland. Zij zetten zich elke dag in…

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…en hoe je zelf jouw gezondheid kunt beïnvloeden. Gezondheid is daarmee niet langer alleen het domein van een zorgprofessional. Het vraagt een veel bredere blik en aanpak. Het landelijke ROS-netwerk

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Integraal Zorg Akkoord | wat kunnen de ROS’en betekenen

…de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De ROS’en zijn als lid van InEen medeondertekenaar. In deze notitie laat het ROS-netwerk zien hoe we de kennis…

Landelijk

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

…de uitvoeringsagenda’s van de IZA-regioplannen en de Visie eerstelijnszorg 2030. Het ROS-netwerk fungeert als een landelijk aanspreekpunt met een herkenbare werkwijze en een hoog kwaliteitsniveau bij alle ROS’en. We bundelen…

Zwolle Positieve Gezondheid

‘Gezondheid staat als rode draad op agenda van Provincie Overijssel’: adviseur Rosalie Bosman

Rosalie Bosman, adviseur Sociale Kwaliteit, komt op de fiets naar onze afspraak. ‘Natuurlijk’, zegt ze, ‘Ik heb de provincie warm gemaakt voor positieve gezondheid en dat komt omdat ik zelf…

Arnhem Paramedie ALK/SOLK GGZ

Verbinding in de regio door netwerksamenwerking 

Rossen. Nelli, waarom is een netwerk belangrijk? ‘Door betrokken te zijn in een netwerk valt er beter samen te werken. Denk aan vragen als: welke patiënten zie je in je…

Landelijk

Scheidend directeur-bestuurder Arie Jongejan pleit voor verbindende rol ROS’en

…uit andere domeinen, bij elkaar kan brengen. Samen met InEen bundelen en benutten we als ROS-netwerk onze kennis, kracht en ervaring. De komende tijd wil ik me, door opdrachten en…

Landelijk Oncologie

Webinar Oncologie zorgnetwerken in beeld

…professionaliseringslag in de netwerkzorg met aandacht voor borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken. Vanuit het ROS-netwerk is er dan ook een ROS-netwerk coalitie oncologie…

Landelijk Oncologie

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

…en verwijzers, waar je ze kunt vinden en hoe een oncologiezorgnetwerk zich verder kan professionaliseren. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen…