Zoeken

Landelijk Digitale Zorg Ouderenzorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag met probleemanalyse

De probleemanalyse is de tweede stap binnen informatiemanagement. Na het maken van een populatieanalyse komt de probleemanalyse aan bod. Bij het maken van een probleemanalyse staan 2 vragen centraal: Wat…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag met populatieanalyse

…in kaart. Binnen populatie onderzoek kun je een ziektebeeld of regio als uitgangspunt nemen. Gedetailleerde uitkomsten worden weergegeven in een regiobeeld of wijkscan. Download infographic populatieanalyse Download infographic populatieanalyse download…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag: videotraining informatiemanagement

…steeds meer grote regionale programma’s opgezet. Goede monitoring is hierin onmisbaar. Een goede regio– en wijkanalyse vormen de basis voor een gezamenlijke visie en aanpak van lokaal gezondheidsbeleid. Informatiemanagement speelt…

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…van een bepaald e-healthproduct of -dienst een risicoanalyse nodig is. ja 2 deels 1 nee -2 onbekend -2 n.v.t. Criteria risicoanalyse aanwezig 2 Als dat volgens de criteria zinvol is,…

Achterhoek Digitale Zorg

Samenwerkingsverband Achterhoek monitort gezondheid met data-infrastructuur

…te krijgen in de regionale gezondheidssituatie is er behoefte aan een manier om data van de verschillende organisaties bij elkaar te brengen en te analyseren. De regionale werkgroep GERDA (“Geintegreerde…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Regiobeelden gepubliceerd

Regiobeeld Midden- IJssel Regiobeeld IJssel- Vecht Regio Arnhem Regiobeeld Arnhem Regio Apeldoorn Zutphen Achterhoek Regiobeeld Apeldoorn-Zutphen Regiobeeld Achterhoek Regio Drenthe en Flevoland Drenthe Flevoland Regioplannen 1 h1 Regioplannen Het komende…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag met een meetplan maken

…je verbeterplan Het meetplan is een onmisbare schakel binnen het maken van een verbeterplan. Na de populatieanalyse en probleemanalyse is het meetplan een praktische aanvulling om het behalen van doelen…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

IZA Regioplannen gereed

…meer informatie: Gezonde Marke Flevoland : Regioplan Flevoland IJssel-Vecht (Zwolle, Vechtdal): Regioplan IJssel-Vecht meer informatie: Samen Gezond IJssel-Vecht: overzicht | LinkedIn Midden-IJssel (Salland) : Regioplan Midden-IJssel (salland.nl) Regio Arnhem (Centraal…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Van regiobeelden naar regioplannen

…zorg en welzijn, acute zorg en digitalisering in de meeste regio’s terug in de thematiek. Uiteraard zijn er verschillende regionale nuances in deze thema’s. Input regioplannen 1 h1 Input regioplannen…