Zoeken

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…“Visie eerstelijnszorg 2030” zijn helder: We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg. Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn. We bieden passende eerstelijnszorg met focus…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

eerstelijnsdisciplines gemandateerd en met draagvlak vanuit de eigen monodisciplinaire regionale organisaties zijn vertegenwoordigd. Dit vraagt dat de verschillende eerstelijnsdisciplines zich ‘per eerstelijnsdiscipline’ organiseren. Met de subsidieoproep ‘Voucher versterking regionale monodisciplinaire…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 25 juli een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw voor het versterken van de eerstelijnszorg in de regio. ZonMw stelt een projectsubsidie van maximaal €150.000,00 beschikbaar….

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

…individueel niveau afspraken maken. Om binnen de eerstelijnszorg te kunnen transformeren, maar ook om als eerstelijnszorg domeinoverstijgende afspraken te kunnen maken, is goed georganiseerd zijn een voorwaarde. In de Visie…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Versterking eerstelijn in de regio Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat de eerstelijnszorg blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard…

Landelijk Welzijn op Recept

Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

…ROS’en hebben samen een landelijke dekking, zij kennen de eerstelijnszorgverleners in hun regio en zijn goed in het verbinden van mensen. Zij zetten hun expertise in om eerstelijnszorgverleners en welzijn…

Landelijk Palliatieve Zorg

De Eerstelijns interviewt projectleiding pilot palliatieve zorg-coach

…adviseur Henk-Jan de Winter in De Eerstelijns. Hij was samen met collega-adviseur Karin van der Steen projectleider van de pilot. De resultaten van de pilot zijn positief . “Voor patiënten…

Landelijk

Scheidend directeur-bestuurder Arie Jongejan pleit voor verbindende rol ROS’en

eerstelijnssamenwerkingsverband hebben ze vaak nog veel fasen en processen te doorlopen. De ROS’en zie ik als dé ondersteunende en verbindende partij (die samen met de RHO’s) eerstelijnsdisciplines en relevante samenwerkingspartners…

Babyconnect Midden- en Oost-Nederland | bijeenkomst eerstelijns verloskundigen

17258 2023-09-14 16:00:00 2023-09-14 17:30:00 Ja 14september 0 0 0 1 0 0 Babyconnect Midden- en Oost-Nederland en Proscoop Online, via Microsoft Teams 3616 1 2023-09-13 00:00:00 40 Gratis upfront…