Zoeken

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag met populatieanalyse

…is een prima uitgangspunt voor samenwerken in de wijk De populatieanalyse binnen wijkgericht werken De populatieanalyse (populatie onderzoek) is een belangrijk en onmisbaar startpunt binnen wijkgericht werken. Door in kaart…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Voorbereiden voor een sterkere eerstelijn in Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek

…het wijkgericht werken verder doorontwikkeld kan worden en hoe de eerstelijnszorg zich wil gaan organiseren in de regio. Deze opdrachten liggen bij de werkgroepen ‘Wijkgericht werken’ en ‘Regionaal organiseren’. In…

Landelijk Oncologie

Samenwerken rondom oncologie

…bestendigheid van oncologiezorgnetwerken. Samenwerking met medische oncologienetwerken, ziekenhuizen en huisartsen   Meer weten? In verschillende regio’s ondersteunen de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) zowel beginnende als bestaande oncologiezorgnetwerken. Om de expertise die…

Landelijk Oncologie

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

…bestaande oncologiezorgnetwerken geven. Vanuit de coalitie oncologiezorgnetwerken zetten zij zich in op een landelijke dekking van de oncologiezorgnetwerken in Nederland. Financiële bestendigheid Chantal Lammens (IKNL en Taskforce Cancer Survivorship Care)…

Apeldoorn Positieve Gezondheid

Gezondheid in Apeldoorn: focus op samenwerking en preventie

…en private sector en biedt ruimte voor een wijkgerichte aanpak. Met focus op de meer kwetsbare wijken en doelgroepen. Daarmee is de beweging in gang gezet om samen te werken

Landelijk Oncologie

Webinar Oncologie zorgnetwerken in beeld

…oncologiezorgnetwerk voor de patiënt Kwaliteit borgen van oncologiezorgnetwerken Landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken Bekostiging van oncologiezorgnetwerken Verbinding van oncologiezorgnetwerken binnen het zorglandschap Doelgroep Alle zorgprofessionals, al dan niet actief…

Attent Zorg Thuis; e-health ondersteunend aan cliënt en medewerkers

…zijn kleine, wijkgerichte teams, die de persoonlijke situatie goed kennen, en de cliënt heeft zoveel mogelijk te maken met vertrouwde gezichten. Het is voor de organisatie, de medewerkers én de…

Arnhem Digitale Zorg

Digitale Zorg | visieontwikkeling Attent Zorg Thuis

…onze adviseur. E-health h1 E-health ondersteunend aan cliënten en medewerkers De kracht van Attent thuiszorg is de kleinschalige aanpak. Er zijn kleine, wijkgerichte teams, die de persoonlijke situatie goed kennen,…

Salland Vechtdal Zwolle Oncologie

Websites oncologiezorgnetwerken regio’s Salland en Zwolle online

…netwerken elkaar te vinden en wordt de samenwerking met regionale partners gezocht. In regio Salland hebben de oncologiezorgnetwerken samen met het Deventer Ziekenhuis een informatieve en leuke middag georganiseerd voor…